Slovenská folkloristika, remeslá, chute a vône v maďarskej Banke

Zväz Slovákov v Maďarsku pozýva všetkých priaznivcov slovenského folklóru na 47. Novohradské národnostné stretnutie a 17. Celoštátny slovenský folklórny festival, ktorý sa uskutoční v nedeľu 28. júla 2013 v Banke. Program stretnutí a podujatí sa začne o 15. h folklórnou bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole k 1150. výročiu príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Účastníci festivalu sa následne presunú v krojovanom sprievode k javisku na jazere.

Kultúrny program Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu a Novohradského národnostného stretnutia s názvom „Za horami, po dolinách“ sa začne o 16.30 h na javisku nad jazerom. Záverečný program s názvom Folklórne pozdravy sa uskutoční v prekrásnom prostredí Banského jazera o 19.30 h. Účinkujú členovia FS Ipeľ (Ipoly) Mihálygerge, ĽH Svrčkovci a FS Zemplín Michalovce. Počas celého dňa čakajú záujemcov aj sprievodné podujatia – jarmok ľudových remesiel a slovenské gastronomické špeciality jednotlivých novohradských osád.

Program 17. Celoštátneho slovenského folklórneho festivalu v Banke finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.