Slovenská gazdinka 2011 – S prvou dámou SR na veľvyslanectve v Budapešti

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti usporiadali 9. apríla v rezidencii veľvyslanectva v poradí už 12. stretnutie žien slovenskej národnosti Slovenská gazdinka, alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou. Milé a bezprostredné kultúrno-spoločenské podujatie bolo spojené s prezentáciou a ochutnávkou tradičných koláčov.

Na stretnutie pozvali organizátori predovšetkým predstaviteľky a reprezentantky folklóru, keďže neformálne diskusné fórum bolo rámcované témou Slovenská ľudová pieseň – živá voda pre Slovákov Maďarsku. Podujatie poctila svojou účasťou manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss a predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová-Baráneková medzi účastníkmi tradičnej stretávky privítali aj predstaviteľov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Mgr. Martina Štrbku, dočasne povereného riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru ÚSŽZ a tajomníčku ÚSŽZ Dášu Laurenčíkovú – a ďalších hostí.

„To, že som na tomto stretnutí už šiestykrát, sa mi ani nechce veriť. Jedno viem však iste: zakaždým sa ma zmocňuje pocit, že veľmi rada medzi vás chodím,“ vyznala sa na stretnutí prvá dáma Slovenska. Obzvlášť ocenila, že Slovenky, žijúce v Maďarsku, si udržujú tradície: „Teším sa na dobroty, ktoré ste pripravili. Sú to koláče, ktorú sú si aj veľmi podobné – či už ide o maďarské, alebo slovenské,“ dodala Silvia Gašparovičová. Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová-Baráneková ocenila samotnú atmosféru stretnutia: „Toto je podujatie, na ktorom nemá miesto ani nevraživosť, ani politika. Naopak, stretnutie je predchnuté priateľstvom, príjemným pocitom spolupatričnosti. Myslím si, že pre nás Slovákov je veľmi dôležité, pričom je jedno, či žijeme na Slovensku, alebo za hranicami Slovenska.“

Úprimné a v mnohom inšpirujúce stretnutie Sloveniek so Slovenkou v Budapešti na podujatí Slovenská gazdinka 2011 bolo spestrené aj kultúrnym programom, v jeho rámci vystúpili členovia Slovenského pávieho krúžku z Mlynkov a sestry Komjáthiové z Veňarcu.

"Gazdin-1"

"Gazdin11"