Slovenská gazdinka v Budapešti

 

V priestoroch slovenského veľvyslanectva v Budapešti sa 7. marca 2009 konal už 11. ročník tradičného stretnutia žien slovenskej národnosti v Maďarsku s predstaviteľkami verejného, spoločenského a kultúrneho života zo Slovenska. Podujatie pod názvom Slovenská gazdinka, ktoré pripravil Zväz Slovákov v Maďarsku, poctila svojou prítomnosťou aj manželka prezidenta Slovenskej republiky pani Silvia Gašparovičová. Na stretnutí sa zúčastnila predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová a riaditeľka OEŠP ÚSŽZ Daniela Parajková.

Toto neformálne a populárne podujatie bolo spojené so súťažnou výstavou tradičných koláčov a zákuskov slovenskej kuchyne. Po udelení cien (predsedom poroty bol slovenský veľvyslanec v Maďarsku Juraj Migaš) najkrajším a najchutnejším cukrárskym výrobkom, vystúpil folklórny súbor Priechoďan z Priechodu pri Banskej Bystrici. Súčasťou bohatého programu bola beseda o potrebe viesť deti k láske a úcte k slovenskej národnosti a národu, na ktorej sa prítomným prihovorila aj pani Silvia Gašparovičová. Predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová oboznámila účastníkov podujatia o činnosti ÚSZŽ, o pripravovaných podujatiach v roku 2009, o  finančnej pomoci Úradu zo štátnej podpory na financovanie aktivít Slovákov v Maďarsku a pod. Na záver poďakovala manželke slovenského prezidenta za jej záujem o našich krajanov a ich problematiku.

V. Prívarová a D. Parajková rokovali v neskorších popoludňajších hodinách s predstaviteľmi verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku o realizácii medzivládnej dohody medzi vládou SR a MR, o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry.