Slovenská Limbora v Prahe slávi nádherné jubileum

Asociácia Limbora, Slovenský inštitút, Klub slovenskej kultúry, Etnica, BONA FIDE a Spolok Detvan oslovujú Slovákov žijúcich v Českej republike a Prahe, a ako sa uvádza v pozvánke – „s veľkou radosťou pozývajú na sviatok slovenského umenia“. Odohrá sa v nedeľu 20. novembra 2016 pri príležitosti dvoch významných kultúrnych jubileí Slovákov v Prahe – 65 rokov  založenia 1. slovenského folklórneho súboru, ktorý práve rovných 30 rokov vystupuje, koncertuje a radosť z folkloristiky prináša a plnými priehrštiami rozdáva pod názvom LIMBORA. Sviatočný večer sa koná pod záštitou JE Petra Weissa, veľvyslanca SR v Českej republike.

K spomínaným jubileám slovenskí „limboráci“ a ich priatelia a hostia priprebili program s názvom Krok za krokom celým rokom.  Na galaprogram v mene celého súboru a všetkých jeho zložiek pozývajú Marienka a Jaroslav Miňovci, naši krajania v Prahe, ktorí roky ba desaťročia tvárnia FS Limbora.

Galaprogram v nedeľu 20. novembra 2016 o 18.00 h – Divadlo na Vinohradech, Nám. Míru 7, Praha 2

Kontakt: tel. 00420-777144770, mail- limbora@gmail.com