Slovenská óda na P. O. Hviezdoslava v Srbsku

V rámci májových dní slovenskej kultúry v Srbsku pozýva Lektorát slovenského jazyka a kultúry v Belehrade príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny a Slovákov žijúcich v Srbskej republike na nevšedné, dynamické spracovanie balád Pavla Országha Hviezdoslava v podaní mladých profesionálnych hercov z Bratislavy v sprievode hudby talentovaného cimbalistu na predstavenie Ó, SLÁVA HVIEZD, Ó, SLÁVA, ktoré sa uskutoční v pondelok 12. mája 2014 o 18.00 h v priestoroch Filologickej fakulty Belehradskej univerzity.

Helena Ľos Ivoríková z Lektorátu slovenského jazyka a kultúry v Belehrade informuje, že predstavenie ponúknu mladí bratislavskí herci aj v divadlách v Starej Pazove (v sobotu 10. mája o 20.00 h) a  v Kovačici (v nedeľu 11. mája o 19.00h ). Predstavenie trvá 50 minút. Vstup na predstavenie v Belehrade je voľný.