Slovenská vzájomnosť, veselie a 5000 šišiek na kavalkáde v Mlynkoch

Slovenská samospráva v Mlynkoch usporiadala v sobotu 9. februára 2013 VI. Pilíšsku kavalkádu a šiškový festival v Mlynkoch. Veľkolepé podujatie – napriek minuloročnej nútenej prestávke – je z roka na rok obľúbenejšie, presiahlo rámec regiónu a našlo si stále miesto v kalendári celoštátnych podujatí podobného druhu. Cieľom hostiteľov akcie, o ktorú aj tentoraz prejavili záujem tisícky návštevníkov, je oživovanie fašiangových tradícií regiónu, ako aj to, aby sa na podujatí každý dobre cítil, bez ohľadu na vek, pohlavie či národnostnú príslušnosť.

Bohatý program sa začal o 10. h v miestom rímskokatolíckom kostole slávnostnou svätou omšou na počesť sv. Cyrila a Metoda, ktorú slúžil miestny farár Zoltán Szalay. Po pouličnom fašiangovom sprievode, v ktorom boli zastúpené pilíšske národnostné obce, sa začalo celodňové podujatie v budove a vo vykurovanom stane na nádvorí Strediska pilíšskych Slovákov (nového Slovenského domu).

V stane o 12. hodine odštartoval folklórny program Pilíšanov, o 14. hodine vyhlásili výsledky súťaže v pečení šišiek, do ktorej sa zapojilo 11 gazdiniek, a záujemcov po koncerte Dychového orchestra J. Kampa z Kalásu (Budakalász) čakala súťaž v jedení šišiek. Druhý blok kultúrneho programu sa začal predstavením Tanečnej skupiny Kolibrík, ktorú na javisku vystriedali členovia Tanečnej skupiny Partia z Bratislavy. Pred losovaním tomboly ochotníci z hostiteľskej obce a okolia predviedli úryvok z muzikálu Valahol Európában (Niekde v Európe).

Zo sprievodných programov početných návštevníkov zaujala ukážka taekwon-do, no a na svoje si vo veľkej sále Strediska pilíšskych Slovákov prišli aj deti pri nacvičovaní tancov, vrátane tých najmladších účastníkov festivalu, ktorí v dome hier si zhotovovali masky, kreslili, maľovali, zúčastnili sa na rôznych veselých kvízoch a súťažiach. Nechýbala ani možnosť odviezť sa na pravom dedinskom koči, malým aj veľkým bola k dispozícii aj veštkyňa, bufet a tradičný jarmok, samozrejme, aj s predajom šišiek. Ako sme sa od organizátorov dozvedeli, miestna pekárska rodina Gőgöšovcov pripravila návštevníkom festivalu vyše 5000 kusov šišiek.

Obecenstvo vo vykurovanom stane na nádvorí Strediska pilíšskych Slovákov na koncert obľúbeného maďarského rockového speváka Charlie naladilo vystúpenie Niki Hoffnerovej a tanečníkov z Produkcie Netz. Na tradičnom národnostnom fašiangovom bále hrala do tanca – prekvapujúco veľa slovenských piesní – vynikajúca dychovka z Verešváru (Pilisvörösvár) Schwabenkraft von Werischwar. Veselicu ukončila tradičná retrodiskotéka Dj. Verbanitsa pre skôr narodených, resp. pre milovníkov „staršej“ populárnej hudby. Konferencierom – moderátorom – showmanom celodňového podujatia, ktoré Mlynčanom v priamom prenose vysielala BIA TV – Káblová televízia Biatorbágy, bol László Verbanits.

„Priznám sa, že som prvýkrát na šiškovom festivale, a som zvedavá, aké šišky robia mlynské gazdinky. Pochádzam zo susedného Santova a moja mama robí veľmi dobré šišky. Som zvedavá, aké sú mlynské“ – povedala Eva Patayová Fábiánová. „Ja doma tiež pečiem šišky, mám sedem vnúčat, tie ich veľmi ľúbia a od mamičky som sa to naučila. Ľúbime to robiť a radujem sa, že takáto slávnosť je tu u nás“ – uviedla Mária Kosnovská z Mlynkov. „Akoby nie“ – odpovedala ďalšia Mlynčanka Viktória Mikušíková na otázku, či doma pečú šišky. „To musí byť, šišky piecť na fašiangy. Kilo múky, štyri žĺtky, desať deka masla, mlieko, dve deka droždia a tak…“ – prezradila svoj recept na dobré šišky. „Pozerali sme, kto ako ich upiekol, či sú viacej upečené tie šišky, alebo málo sú upečené a pozerali sme aj to, či sú tie šišky dobre nakysnuté. Asi dvom-trom osobám sa to vydarilo veľmi dobre“ – zhodnotil súťaž v pečení šišiek, do ktorej sa prihlásilo 11 gazdiniek, predseda odbornej poroty, inak majiteľ cukrárne vo Verešvári (pôvodom zo Santova) Emil Valenčič.

Hlavní sponzori: Samospráva obce Mlynky, BIA TV – Káblová televízia Biatorbágy a Arttech s.r.o. – Podujatie podporili: Prímagáz, Kultúrna nadácia Verešvár a okolie, Slovenské osvetové centrum CSSM, MASPOMA s.r.o. Zvolen, Spol. ICO, Spol. Naša rodina, Hotel Walden, Spol. Halmschláger Trade, Zádor Hús s.r.o., Dányi Húsüzem, Rózsakő Borpince, Manikol s.r.o., Auchan, Andrádi Hús, Súkromná stredná odborná škola v vyučovacím jazykom maďarským Dolné Obdokovce a portál oslovma.hu.

 

Text: oslovma.hu

Foto: IMRICH FUHL

 

Viac fotografií z atmosféry VI. Pilíšskej kavalkády a šiškového festivalu v Mlynkoch:

www.oslovma.hu

www.facebook.com