Slovenské deti z Maďarska a Srbska do školy v prírode v Hronci

V Hronci v okrese Brezno sa v druhej polovici septembra už po deviaty krát stretnú deti Slovákov žijúcich v Maďarsku a v Srbsku v škole v prírode s názvom POZNAJ SVOJE KORENE. Ide o prínosné, podnetné a pre deti vskutku užitočné podujatie, ktoré okrem mnohých iných aspektov dáva do popredia motiváciu detí osvojiť si priamo v slovenskom prostredí slovenské reálie, v tábore si cibriť svoje vedomosti zo slovenčiny, pričom sa vo voľnom čase dotýkať histórie, kultúrnych cenností a prírodných krás Slovenska. Do pozornosti vám v tejto súvislosti dávame 45-minútovú rozhlasovú besedu v RTVS, ktorá odznela vo štvrtok 17. septembra 2015.

V štúdiu RÁDIA REGINA RTVS v Banskej Bystrici v kontexte školy v prírode privítali Ruženku Komjáthiovú, učiteľku slovenčiny v slovenskej národnostnej škole vo Veňarci, publicistu, básnika a novinára Imricha Fuhla, tajomníka Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a Ruženku Egyedovú Baránekovú, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku, autorku myšlienky a hlavnú koordinátorku projektu školy v prírode.

Stiahnuť audio súbor

 

Na titulnej fotografii:

V štúdiu Rádia Regina RTVS počas besedy.

Foto: RTVS