SLOVENSKÉ KORENE o slovenských múzach v Prahe

SLOVENSKÉ KORENE č.3-4 vydávané Obcou Slovákov v Prahe v elektronickej podobe venujú vo svojom najnovšom dvojčísle pozornosť slovensko-českým vzťahom v zrkadle nedávnej návštevy nového prezidenta ČR Miloša Zemana na Slovensku, ktorá bola jeho prvou zahraničnou cestou v novej funkcii hlavy českého štátu.

Z rozhovorov so slovenským prezidentom zdôrazňujú jeho slová o tom, že posledný „konflikt“, ktorý obe krajiny riešili, bol pred 12 rokmi a týkal sa dodelenia zostatku spoločného federálneho majetku. Podľa Zemana sa Slovensku podarilo predstihnúť ČR minimálne v jednej oblasti, a to v prijatí spoločnej európskej meny čo označil pre ČR za určitú inšpiráciu. Čitatelia sa dozvedia tiež o tom, že prvá dáma nevnímala návštevu ako cestu do cudziny, lebo starí rodičia I. Zemanovej pochádzali zo Slovenska, otec bol Slovák a mama bola Češka.

Agilná Obec Slovákov v Brne vydala v minulom roku dve zaujímavé publikácie týkajúce sa slovenskej komunity na Morave z ktorých publikuje časopis obrázky z výtvarnej súťaže o významnom slovenskom architektovi Dušanovi Jurkovičovi videného očami detí.

Zo slovenských kultúrnych akcií hodnotia Slovenské korene priebeh filmového festivalu Febiofest, benefičný gala večer pre umelcov a mecenášov umenia Trebbia a prinášajú program Slovenského divadla v Prahe. V rozmanitosti chutí rubriky Pele – mele sa dočítate aj o tom, že biely dym zo sixtínskej kaplnky, ktorý signalizoval zvolenie nového pápeža „vyrobil“ prikladaním do kachlí východoslovenský rodák z Trebišova, augustinián Pavol. Ďalší slovenský rodák – Michal Bosák zo Šariša, je zase jediným cudzincom, ktorý je podpísaný na americkej desaťdolárovke a tiež o tom, že v Chorvátskom výberovom kole záujemcov o let do vesmíru sa prebojovala aj tam žijúca 19-ročná Oravka.

Tieto ako aj ďalšie zaujímavé príspevky čítajte na: 

www.slovkor.cz