Slovenské ľudové slávnosti v Chicagu v USA

Desiaty ročník Slovenských ľudových slávností v Chicagu bol dôstojnou oslavou slovenského folklóru, kultúry a dedičstva našich otcov.
Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnému priebehu tohto podujatia.
Alojz Jurčík

Článok o slávnostiach, fotografie a krátke video nájdete na doleuvedenej adrese.

http://www.aktuality.sk/clanok/186808/slovakov-v-usa-pozdravila-premierka-radicova/