Slovenské národné múzeum v Bratislave: 120 rokov

Slovenské národné múzeum na Vajanského nábreží v Bratislave zaujme už svojím zovňajškom – impozantnou stavbou, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou pohľadu na tečúci Dunaj v jednej z najkrajších lokalít nášho hlavného mesta. Symbolicky – ak máme na zreteli, že v prívlastku múzea je ukotvený aj motív, že ide o inštitúciu „všetkých Slovákov vo svete“ vyznieva už aj samotný fakt, že budovu Slovenského národného múzea v Bratislave projektoval Milan Michal Harminc, jeden z najaktívnejších slovenských architektov. Nuž a M. M. Harminc bol rodák z prostredia vojvodinských Slovákov na Dolnej zemi – narodil sa v Kulpíne v roku 1869…

Svojich 120 rokov oslavuje Slovenské národné múzeum unikátnou výstavou, ktorú v rozhovore s námestníčkou riaditeľa SNM Gabrielou Podušelovou prezentovalo  vo vysielaní Rádio Slovensko. Z bohatej štvormiliónovej zbierky vystavili v SNM tie najvzácnejšie predmety. Pričom niektoré z nich bežne neuvidíme. K nahliadnutiu sú rarity ako preparát dvojhlavého teľaťa, otlačená kostra treťohornej žaby a z novodobej histórie generálska čiapka Milana Rastislava Štefánika. Aké najzaujímavejšie a najstaršie predmety ešte  môžeme vidieť, vysvetľuje Gabriela Podušelová.

 

Počúvajte zvukový záznam Rádia Slovensko o výstave 120 rokov SNM:

http://slovensko.rtvs.sk/clanok/kultura/120-rokov-snm

http://static-media.rtvs.sk/items/84/52a23d171b3f6.mp3

 

Viac o výstave 120 rokov Slovenského národného múzea, ktorú si môžu návštevníci pozrieť od 5. decembra 2013 do 29. novembra 2014, sa dozviete na:

http://www.snm.sk/?sidelna-budova-SNM-aktualne-vystavy&clanok=120-rokov-slovenskeho-narodneho-muzea