Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy témou konferencie v Banskej Bystrici

Odborníci v oblasti slovenského národnostného školstva v komunitách, kde sú Slováci uznávanou národnostnou menšinou, už dlhší čas pociťovali nevyhnutnosť zorganizovať konferenciu k problematike slovenského národnostného školstva. Aj z týchto dôvodov Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Metodické pedagogické centrum Slovákov v Maďarsku, v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, sa rozhodli uskutočniť medzinárodnú konferenciu Slovenské národnostné školstvo  a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy.

Konferencia, nad ktorou prevzal záštitu Ľubomír Petrák, predseda Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady Slovenskej republiky, sa koná v dňoch 6.-7. septembra 2019 v Banskej Bystrici. Na konferencii sa zúčastňuje aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Na titulnej fotografii:

Abeceda slovenskosti: naša materinská reč stále zvučí v oblastiach, do ktorých sa v 18. a 19. storočí z Horných Uhier sťahovali Slováci aj z Kysúc či Oravy. Na snímke deti počas vyučovania v slovenskej škole v obci Varzaľ v rumunskom rázovitom Bihore.

Foto: Ľudo Pomichal, ÚSŽZ