SLOVENSKÉ OZVENY – časopis krajanov a ich priateľov v Miláne, aj o umeleckej tvorbe Lucie Kubicovej Torchio

Záslužná je činnosť krajanských médií, ktoré v slovenskom svete v rôznej forme i rozsahu informujú o aktivitách a prínosnej činnosti spolkov, združení, ale aj jednotlivcov v rámci zušľachťovania slovenskosti. Najmä v období pandémie koronavírusu, ktorá vstúpila do druhého roku svojho nelichotivého až dramatického príbehu, sa práve šírenie informácií prostredníctvom krajanskej tlače, elektrotechnických a internetových médií (keďže prakticky všade vo svete je obmedzený sociálny kontakt ľudí) stalo div nie jedinou možnosťou vzájomnej komunikácie a teda aj, takpovediac, stretávania sa Slovákov v zahraničí navzájom, hoc len na diaľku. Výnimkou v tomto  nie sú ani Slováci a ich priatelia v talianskom Lombardsku , kde ich spája Združenie krajanov a priateľov Slovenska v Miláne.

Aktuálne sa nám naši krajania z Milána ozvali s marcovým číslom ich časopisu SLOVENSKÉ OZVENY / ECHI SLOVACCHI, v ktorom okrem iných zaujímavých tém (rok v znamení jubilea Alexandra Dubčeka, pocta slovenskej hymne a pripomienka  200. výročia narodenia autora slov – štúrovca Janka Matušku…) prinášajú obrazom aj slovom kus umeleckej krásy prierezom tvorby a aktivít našej krajanky žijúcej v talianskom Asti Lucie Kubicovej Torchio. A práve jej profil dotvára spoločne s vyobrazenými dielami z jej tvorby atmosféru nového čísla časopisu krajanov v Miláne SLOVENSKÉ OZVENY.

Na titulnej fotografii:

Bratislavská rodáčka Lucia Kubicová Torchio žijúca v talianskom Asti s výnimočným fotografom Yuri Dojcom – Slovákom žijúcim v Kanade, počas vernisáže výstavy Y. Dojca "Last folio" v Rakúskom kultúrnom fóre v máji 2018 v Bratislave.

FOTO: PAUL STACHO

 

LISTUJTE V SLOVENSKÝCH OZVENÁCH Z MILÁNA!

Časopis prezentujeme vo fotogalérii

 

Uverejnené: 1. 3. 2021