Slovenské školstvo na Ukrajine

Slovenské  školstvo na Ukrajine má zaujímavú históriu. Prešlo totiž mnohými- aj neľahkými etapami.  Na jeho  rozvoji sa už viac ako dve desaťročia  usilovne podieľajú  nielen ukrajinské vládne inštitúcie, ale  najmä  slovenské. 

O tom, ako sa tejto spolupráci darí, hovorí spolupracovníčka Radia Slovakia International v cykle Slováci vo svete Gabika Brovdi.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Informácie  o vašich krajanských  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk