Slovenské školstvo v Békešskej Čabe

Na juhu Maďarska v  tesnej blízkosti   rumunských  hraníc leží mestečko Békešská Čaba. Dodnes je centrom dolnozemských Slovákov, ktorí sem prišli pred takmer 300 rokmi.

Po roku 1949 si slovenská národnostná menšina založila v Békešskej Čabe školu. V nej vyučovali najskôr  učitelia zo Slovenka, dnes sú to slovenskí učitelia z Maďarska.  Predmety vyučujú  nielen v slovenskom, ale aj maďarskom  jazyku. Do slovenskej základnej školy a gymnázia v Békešskej Čabe zavítala Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS, ktorá  sa pozhovárala s riaditeľkou školy Editou Pečeňovou.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  aj vy spolutvorcami  cyklu Slováci vo svete, ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta. Informácie  o vašich krajanských  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk .