Slovenské šlabikáre pre deti aj v Zürichu

Monika Mareková je iniciátorka myšlienky založenia Slovenského vzdelávacieho centra vo švajčiarskom Zürichu. Stretli sme sa v tamojšej Medzinárodnej škole, kam každú stredu popoludní vodia rodičia svoje deti aby sa zoznamovali so slovenskými písmenkami a tí starší aj s gramatikou, literatúrou a našimi reáliami.

Pred troma rokmi keď začínali, učili osem detí, v súčasnosti je ich už 45! Sú nielen zo slovenských, ale aj zo zmiešaných rodín, a teda najmä pre tieto deti je slovenčina niekedy naozaj náročná. O tom sa už počas návštevy Slovenského vzdelávacieho centra v Zürichu dozvedela viac priamo od Moniky Marekovej redaktorka Rádia Slovakia International RTVS Ingrid Slaninková.

 

Stiahnuť audio súbor