Slovenské spievanky a veršovačky – súťaž ZSM

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy – Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu – Výber z tvorby našich, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Súťažné podmienky

ZSM vypisuje súťaž v štyroch vekových kategóriách:

I. žiaci základných škôl 1. – 3. trieda

II. žiaci základných škôl 4. – 6. trieda

III. žiaci základných škôl 7. – 8. trieda

IV. študenti, mládež do 30. rokov

Priebeh súťaže

1. Školské kolá.

Prosíme uskutočniť do 30. apríla 2014

2. Regionálne kolá:

Síleš (Vértesszőlős) – 10. mája 2014

Pitvaroš – 22. mája 2014

Níža – 29. mája 2014

3. Celoštátne kolo: 6. júna 2014 v Budapešti

Kritériá súťaže

Spievanky

– sólo (sólo spev a duo)

– spevácka skupina (minimálne 3 osoby)

Výber piesní:

Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu

Časový limit: 3 minúty, minimálne 2 piesne

Veršovačky

Výber poézie a prózy z tvorby našich, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Časový limit: min. 1 minúta (žiaci 1. triedy) – max. 3 minúty

 

Prihlášky do regionálnych kôl prosíme zaslať do 1. mája 2014 na adresu: Ruženka Egyedová Baráneková, 3100 Salgótarján, Füleki út 15. – E-mail: e.b.ruzsenka@gmail.com

Informácie: Telefón: 06 30 9287599

Tešíme sa na prihlášky a skoré stretnutie.

 

Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM

Monika Szabová, úradujúca tajomníčka ZSM

FOTO: www.oslovma.hu 

 

Fotoalbum

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&type=1

http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a657008/slideshow

 

Prihláška

Slovenské veršovačky 2014

Meno a priezvisko:

Škola:

Veková kategória:

Autor a názov súťažného vystúpenia:

Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:

Regionálne kolo:

E-mail:                                                   Tel.:

Dátum:                                                   Podpis:

 

Prihláška

Slovenské spievanky 2014

Meno a priezvisko:

Škola:

Veková kategória:

Sólo spev alebo spevácka skupina (správne podčiarknuť)

Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:

Regionálne kolo:

E-mail:                                                  Tel.:

Dátum:                                                  Podpis:

 

 

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1163-sua-zsm-slovenske-spievanky-a-verovaky