Slovenské spievanky a veršovačky v Budapešti

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporadúva pod názvom Slovenské spievanky a veršovačky už 18 rokov pre slovenské deti a mládež v Maďarsku celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. V prvej etape XVIII. ročníka súťaže sa uskutočnili regionálne kolá v Síleši, Pitvaroši a Níži, z ktorých do celoštátneho kola postúpilo viac ako sto spevákov a recitátorov z rôznych kútov krajiny.

Zväz Slovákov v Maďarsku týmto srdečne pozýva na celoštátne kolo súťažnej prehliadky Slovenské spievanky a veršovačky, ktoré sa bude konať v piatok 6. júna 2014 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte (Budapest VIII., Rákóczi út 15).

 

PROGRAM

10.00  Daj Boh šťastia…

10.05  slávnostné otvorenie

10.20  súťažné prehliadky

13.30  galaprogram

            Slávnostné vyhlásenie výsledkov

 

XVIII. ročník súťaže Slovenské spievanky a veršovanky  – podujatie organizované Zväzom Slovákov v Maďarsku – sa koná s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

VIAC informácií a fotografií:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591411917624455&set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Celoštátne kolo XVII. ročníka súťaže ZSM Slovenské spievanky a veršovačky spojené s galaprogramom (11. júna 2013):

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek

Fotogaléria:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&type=1