Slovenské spievanky a veršovačky

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) pod názvom Slovenské spievanky a veršovačky už 15 rokov usporadúva pre deti a mládež celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. Víťazi tohoročných regionálnych kôl, speváci a recitátori z rôznych kútov krajiny sa stretli v rámci celoštátneho kola súťaže 11. novembra 2011 v budove Slovenskej základnej školy, gymnázia a internátu v Budapešti.

Vyvrcholenie XV. ročníka celoštátnej súťaže ZSM Slovenské spievanky a veršovačky bolo spojené s galaprogramom, v ktorom okrem laureátov vystúpili aj Heligonkári z Hrušova.
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Fotoalbum z podujatia