Slovenské tóny farieb v Nemecku

Slovensko-nemecký kultúrny klub v Mníchove usporiada v dňoch 9. 12.- 22. 12. 2011  v priestoroch radnice nemeckého mesta Mníchov- Gräfelfing výstavu súčasného slovenského a nemeckého výtvarného umenia s názvom Palety a s mottom: Tóny farieb…

Na tejto výstave, ktorú finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vystavia svoje diela Dr. Ursula Huber, akad.maliar Ján Mráz, akad.maliar Martin- Georg Oscitý, Gisela Detzer, Katarína Pytel a Dr. Irena Stanislavová.

Vernisáž umeleckých diel sa začína 9. 12. 2011 od 18.00 h na radnici v Mníchove- Gräfelfingu na ulici Ruffiniallee 2.