Slovenské Vianoce pod Pilíšom

„Svätá rodina hľadá nocľah…“ Aj v kontexte tohto motívu si adventnými potulkami medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku pripomínajú Slováci v Mlynkoch a okolí Slovenské Vianoce pod Pilíšom. Konajú sa takpovediac vo finiši adventného času a prípravy na najkrajšie sviatky roka – v sobotu 21. a nedeľu 22. decembra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch a v Osvetovom dome a knižnici na Čobánke.

Čo je v programe nevšedného vianočného víkendového posolstva?

DRAMATIZOVANÁ BÁBKOVÁ JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

A HUDOBNO-SPEVAVÁ BETLEHEMSKÁ HRA SO SLOVENSKÝM

PREDVIANOČNÝM KONCERTOM

v podaní Bábkového divadla Krasovlas, Pilíšskeho tria a Folklórneho súboru Pilíš z Mlynkov.

Nočná, vianočná zábava s bábkami, ktorá zahrňuje cestu Kráľov vedenú hviezdou,zjavenie Anjelov pre Pastierov a reč k Vám od Panny Márie.

Toto predstavenie obdarí obecenstvo darmi archaických slovenských betlehemských ľudových piesní i betlehemských bábkových hier. Príbeh narodenia Ježiša predstavíme v jedinečnom, trojposchodovom betleheme s bábkami. S pomocou starých a úlomkovitých hier sme sa pokúsili vytvoriť svoju vlastnú a úplnú verziu, v ktorej sa dobre zhodne vznešenosť mystéria s profánnym tónom pastierskych hier. Bábky a priebeh udalosti držia v rukách traja spievajúci anjeli. Je to oslavná i vznešená príležitosť, kedy túto hru môžeme zahrať v adventnom období. Čarovné a pamätné predstavenie pre malých i veľkých.

ANJELI: Judita Sluková, Anita Jolán Tóthová a Levente Galda

BETLEHEM VYTVORIL: Eric Grosschmid                                

BÁBKY: Aneta Feketeová a spol.

Hlavný organizátor podujatia: KULTÚRNY SPOLOK PRE MLYNKY

 

KDE A KEDY:

sobota 21. decembra o 15.30 h v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch

nedeľa 22. decembra o 17.00 h v Osvetovom dome a knižnici na Čobánke

 

Predstavenie mohlo byť zrealizované s finančnou podporou VEREJNOPROSPEŠNEJ NADÁCIE Zväzu Slovákov v Maďarsku.