Slovenské Vianoce v Libanone

Libanonské krajanky a členovia Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone oslavovali v sobotu "slovenské" Vianoce. V spoločenskom zariadení Kasr sufara vo východnom Bejrúte sa zišlo viac ako 220 hostí – absolventi a krajanky s rodinami, predstavitelia Českej ambasády v Bejrúte s veľvyslancom Svätoplukom Čumbom, konzul  ZÚ SR v Damasku Milan Hubčej, predstavitelia ČSA v Bejrúte, zástupcovia Zväzu lekárov, Zväzu inžinierov, Zväzu veterinárov, krajanky zo Sýrie a ďalší libanonskí priatelia Česka a Slovenska.
 
Vianočný večierok je už tradične veľmi dôležitou spoločenskou udalosťou v živote organizácie, ktorú pripravuje jej výbor. Tentoraz to boli takmer slovenské Vianoce – s klasickou výzdobou, krásnym stromčekom a betlehemom, oblátkami krajanky Alenky, upečenými podľa starej slovenskej receptúry a so slovenskými koledami a vianočnými piesňami. Dominovala  Tichá noc, svätá noc…, ktorá podfarbovala  úvodný sviatočný príhovor autorky tejto správy. Priblížila krasu slovenských vianočných tradícii a rituálov, bohatú symboliku pri štedrovečernom stole a snahu libanonských krajaniek o ich zachovanie vo svojich rodinách.

Predseda Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone Dr. Abdyl Hamid Hachicho vo svojom krátkom prejave zhodnotil celoročnú činnosť organizácie ako veľmi úspešnú a mnohotvárnu – s akcentom na všestrannú propagáciu oboch krajín v Libanone. Ocenil pomoc ÚSŽZ v Bratislave, ktorého logo zdobilo rečnícky pult a zároveň aj spoluprácu so slovenskou ambasádou v Sýrii a českou ambasádou v Libanone. Vďaka nim sa asociácii darí realizovať mnohé zaujímavé projekty.

S príhovormi vystúpili aj česky veľvyslanec a slovenský konzul. Obaja konštatovali, že činnosť asociácie môže byt príkladom pre ostatné podobné organizácie a nezabudli zdôrazniť podiel krajaniek na všetkých akciách, ktoré sa uskutočnili v Bejrúte. Bohaté pohostenie, príjemná spoločnosť, krásne slovenské koledy a české ľudové piesne na začiatku večera vystriedali neskôr živšie melódie do tanca, najmä rázovitého libanonského ľudového tanca dabke. Jeho  charakteristické kroky si vyskúšali aj obaja diplomati a zvládali to celkom bravúrne.

Program večera obohatila tombola, v ktorej hlavnou výhrou bola letenka Bejrút -Praha -Frankfurt a spať od ČSA v Bejrúte. Vyhral ju absolvent SVŠT v Bratislave A. Mrouwe. Vianočný večierok v Bejrúte sa vydaril, zábava trvala do neskorých nočných hodín a výbor organizácie sa opäť presvedčil, že podobné stretnutia majú veľký význam. Upevňujú priateľské vzťahy medzi členmi, dávajú možnosť na rozvíjanie aktivít, rozvíjajú spoluprácu s našimi zastupiteľskými úradmi a sú vhodnou príležitosťou na plánovanie nových podujatí a nových pracovných zámerov v prospech propagácie dobrého mena oboch krajín v Libanone.