Slovenské voľby v americkom rozhlase

Pracovníci generálneho konzulátu SR v americkom New Yorku poskytli 8. decembra 2011 rozhovor pre krajanský internetový rozhlas RadioSlovakiaUSA. Inc (RSU). Témami rozhovoru boli možnosti volieb do Národnej rady SR zo zahraničia pre občanov SR, ktorí maju, resp. nemajú trvalý pobyt v SR, otázky zápisu matričných udalostí (narodenie, sobáš, úmrtie) do osobitnej matriky MV SR, notárska a pasová agenda, pomoc občanom v núdzi, prevoz telesných pozostatkov a pod.

Generálny konzul SR Igor Pokojný a konzulka Zuzana Kapustová v jeden a pol hodinovom živom vysielaní odpovedali na otázky moderátorov, ako ja telefonické a emailové otázky poslucháčov. Cieľom rozhovoru bolo priblížiť aktuálne témy pre slovenských občanov trvalo, resp. dočasne žijúcich v USA. Generálny konzul sa dohodol s moderátormi na pravidelných rozhovoroch v internetovom rádiu RSU o aktuálnych témach konzulárneho charakteru.

Slovenský internetový rozhlas RSU (http://www.radioslovakiausa.org/) začal oficiálne vysielať 28. 1. 2011 za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Rozhlas si kladie za cieľ informovať o činnosti krajanských spolkov v USA a Kanade a aktuálnom politickom a ekonomickom dianí na Slovensku a v Severenej Amerike. Ide o neziskobú organizáciu registrovanú pri Ministerstve školstva mesta New York. Zakladateľmi a vo vedení RSU sú manželia Ingrid Gapa a Marcel Gapa, Jozef Kasan a spoluzakladateľom bol aj Michal Salak. RSU sídli v New Yorku na adrese: 38-01 23rd Ave, Studio 200, Astoria, NY 11105.

Generálny konzulát spoluorganizuje slávnostné otvorenie RSU dňa 17. decembra 2011 v New Yorku.