Slovenské žurnalistky zo Srbska si pochvaľovali seminár na Akadémii médií v Bratislave

Stalo sa dobrou tradíciou, že s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si konfrontujú svoje novinárske, reportérske a redaktorské skúsenosti, návyky a dispozície žurnalisti z printových i elektronických krajanských médií na pôde masmediálnych inštitúcií – fakúlt vysokých škôl či priamo v redakciách novín či v televíznych a rozhlasových štúdiách na Slovensku. Počas prvých desiatich októbrových dní sa tejto možnosti – v spolupráci Akadémie médií (AM) v Bratislave a Asociácie slovenských novinárov vo Vojvodine  –  dostalo redaktorkám slovenských médií zo srbskej Vojvodiny.

Prakticky zameraný 10-dňový seminár s hodnotným odborno-žurnalistickým programom i poznávacím aspektom v jeho úplnom závere, keď počas neformálneho stretnutia v bratislavskom Dome novinárov odovzdával certifikáty – osvedčenia o jeho absolvovaní PhDr. Ján Füle, riaditeľ Akadémie médií – vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie, v prítomnosti Jej Excelencie pani Radmily Hrustanović, veľvyslankyne Srbskej republiky na Slovensku, si jeho účastníčky pochvaľovali. Nie div, veď okrem prívetivého babieho leta a prírodných či kultúrno-historických scenérií Slovenska, ktoré im spestrili program, sa intenzívne venovali odbornej teoretickej i praktickej žurnalistickej tvorivej práci, zoznamovali sa s pôsobnosťou i aktuálnymi problémami žurnalizmu v slovenských médiách.

Súčasťou seminára boli aj stretnutia novinárok z týždenníka Hlas ľudu, slovenskej redakcie RTV (Radio Televizija Vojvodina), TV Stará Pazova a TV Petrovec z Báčskeho Petrovca s kolegami v redakciách TELERÁNO (TV Markíza), trojdňový pobyt v regionálnej TV Prievidza, návšteva v TASR, či diskusie s renomovanými novinármi z praxe. Mnohé podnety prinieslo aj stretnutie a otvorená diskusia s Viktorom Stromčekom, riaditeľom Kancelárie predsedu Národnej rady SR, na pôde parlamentu. A keďže na AM nie je od teórie k praxi nikdy ďaleko, účastníčky seminára sa pod vedením pedagóga AM, PhDr. Zdenka Cho, venovali aj praktickej televíznej tvorbe.

Okrem spracovania materiálu z tlačovej besedy stávkovej kancelárie NIKÉ, pripravili žurnalistky z Vojvodiny dva príspevky z literárneho večera pod záštitou veľvyslankyne Srbska na Slovensku, JE Radmily Hrustanović. Obidva príspevky strihovo spracovala účastníčka seminára Olja Torday z TV Petrovec, a hneď na druhý deň boli prostredníctvom internetu odoslané na uverejnenie. Keďže aj počasie počas seminára bolo prívetivé, Bratislava sa predstavila žurnalistkám z Vojvodiny aj v podobe slnečných dní. A tak napríklad pred návštevou Národnej rady SR ich zaujala vyhliadka z terasy na Dunaj, ktorý – trochu širší a mohutnejší – tvorí aj dominanty srbských miest Nový Sad a Belehrad.

Na záver seminára prevzali jeho účastníčky (Mgr. Anna Struhárová, redaktorka RTV – Slovenskej redakcie z  Nového Sadu, Anna Simonovićova, redaktorka RTV Stará Pazova, Olja Torday, pracovníčka post-produkcie z TV Petrovec z Báčskeho Petrovca,  Anna Francistyová, Anička Chalupová a Jasmina Pániková, redaktorky týždenníka Hlas ľudu z Nového Sadu a Ana Horvatova, jazyková redaktorka týždenníka Hlas ľudu z Nového Sadu) osvedčenia o jeho absolvovaní z rúk Jej Excelencie Radmily Hrustanović, veľvyslankyne Srbska na Slovensku, riaditeľa Akadémie médií v Bratislave PhDr. Jána Füle a zástupcu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ľudovíta Pomichala.