SLOVENSKÉ ZVESTI – časopis Slovákov vo Švajčiarsku, ponúkajú podnetné čítanie

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku vydávajúce v Zürichu krajanský časopis SLOVENSKÉ ZVESTI už v ich 46. ročníku prezentuje v týchto dňoch prvé číslo informačno-publicistického periodika v roku 2015. Slovenské zvesti aj tentoraz prinášajú na svojich ôsmich stranách veľa podnetné, inšpirujúce a aj krajansky povzbudzujúce.

Prvé tohtoročné číslo SZ sa vracia k Dňu slovenskej štátnosti príhovorom Petra Šipulu, predstaviteľa mladšej generácie Slovákov vo Švajčiarsku. Zároveň pozýva krajanov na riadne volebné Generálne zhromaždenie po 46. období činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. marca 2015 v Zürichu. O aktivitách v priebehu rokov 2014-2015 informuje Združenie vo svojej Správe o činnosti.

Čitateľsky zaujímavá je publicistická časť Slovenských zvestí 1/ 2015. Z pera Alexandra Žemlu vyznievajú úprimne slová na margo sviatku 8. marca – Medzinárodného dňa žien, najmä však spomienka na nedávno zosnulú krajanku vo Švajčiarsku Alojziu „Lilku“ Meier-Peschakovú, desaťročia nezištnú dušu mnohých podujatí Slovákov vo Švajčiarsku, ako aj človeka hodného vďaky a úcty za permanentne prejavovaný vlastenecký cit k Slovensku, ktorý pani Lilka vôkol seba pozitívne šírila.

V historickom okienku ponúkajú Slovenské zvesti návraty do rokov 1979-1988 pútavým prerozprávaním udalostí a aktivít, pod ktoré sa podpisovali naši krajania v Združení Slovákov vo Švajčiarsku v spomínanom desaťročí. Prirodzene, že v informatívnej časti časopisu nechýbajú termíny kľúčových podujatí, pútí a stretnutí, ktorými bude v mesiacoch marec – jún 2015 žiť aktívna krajanská komunita Slovákov vo Švajčiarsku.

 

SLOVENSKÉ ZVESTI č. 1/ 2015