Slovenské zvesti mapujú krajanský život Slovákov vo Švajčiarsku

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku dáva do pozornosti všetkým krajanom druhé tohtoročné číslo časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI. Je si v nich veru o čo zrak oprieť, zaujímavé čítanie a pestrosť informácií sú zaručené od titulnej, po poslednú ôsmu stranu. Čo všetko ponúka obľúbené periodikum našich krajanov vo Švajčiarsku, ale vďaka zaujímavým témam aj sledovaný štvrťročník Slovákov žijúcich v ďalších štátoch sveta i na Slovensku?

V úvodnom článku sa pani Monika Švajlenová v mene všetkých krajanov v Združení Slovákov vo Švajčiarsku lúči s Jeho Excelenciou Jánom Foltínom, veľvyslancom Slovenskej republiky v Berne, ktorý končí svoju štvorročnú diplomatickú misiu na tomto poste. Okrem slov uznania M. Švajlenová uvádza: „Vďaka J. E. Jánovi Foltínovi a jeho spolupracovníkom z veľvyslanectva SR vo Švajčiarsku mali mnohí naši krajania možnosť byť súčasťou historicky 1. oficiálnej návštevy prezidenta SR vo Švajčiarskej konfederácii. Slávnostný koncert Edity Grúberovej s jej hosťami a Slovenskej filharmónie v Zürichu zostane pre nás nezabudnuteľným zážitkom. A nielen za tento zážitok by som sa Vám, vážený pán veľvyslanec, chcela poďakovať: V mene krajanov zo Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, v mene Prechodnej správy i v mene svojom dovoľte mi vysloviť poďakovanie za Vašu diplomatickú prácu, za Váš záujem o nás a o našu činnosť. Za priazeň, podporu a za pôsobenie medzi nami. Vaším vzorom a povzbudzovaním ste nám ukázali, že každý spôsob pozitívnej reprezentácie Slovenska je nesmierne  potrebný a zároveň veľmi cenný. Ďakujeme!“

 

Na ďalších stránkach Slovenských zvestí č. 2/ 2014 čítajte:

 

Pravdu treba povedať, aj keď niektorých zabolí – Marián Viktor Valach píše na tému: Spomienka na Otca Šebastiána Labu (*19. júna 1931, Valaská Belá +22. mája 2014, Ivanka pri Dunaji) a ostatných zomrelých kňazov, ktorí sa zaslúžili o slovenský národ. Spomienka sa uskutoční  13. júla 2014 v Zürichu a v Kloster Fahr.

Stretnutie Slovákov na chate Bois du Moulin pri Lausanne: už po 36-krát sa stretli naši krajania na chate Bois du Moulin blízko Lausanne, aby tu strávili pekné okamihy v slovenskej jednote.

NAŠE PROFILY: V dnešnom čísle sme pre vás pripravili ďalší zaujímavý profil jedného z našich krajanov – LUBOR BORSIG, vedec a vysokoškolský učiteľ na Univerzite Zürich.

VÝZVA KRAJANOM: Podporte historické vedomie národa!

Správa o činnosti ZSvŠ v 45. období

…a mnohé ďalšie zaujímavé informácie zo života Slovákov vo Švajčiarsku.

ČÍTAJTE SLOVENSKÉ ZVESTI!

 

Na stiahnutie a čítanie:

SLOVENSKÉ ZVESTI  2/2014