SLOVENSKÉ ZVESTI o krajanoch v Melbourne aj v príbehu Daniely Bučkovej

Krajanská tlač a časopisecká slovotvorba nesú v sebe viaceré posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika týka najmä teritoriálne i početne nesúrodých slovenských komunít v štátoch západnej Európy a v zámorí.

Výnimkou nie je, prirodzene, ani Austrália, kde sa napríklad v štáte Viktória všemožne snažia naši krajania zachovať si svoju rodnú reč a slovenský jazyk úspešne rozvíjať aj medzi deťmi a najmladšou generáciou. Veľmi vhodným prostriedkom na to je aj časopis SLOVENSKÉ ZVESTI, vychádzajúci štyrikrát do roka v Melbourne.

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, ktorý Slovenské Zvesti vydáva už v ich ôsmom ročníku, sa nám v prvom štvrťroku 2019 ohlásilo aktuálnym číslom časopisu. V ňom si  okrem informácií z diania slovenskej komunity v Melbourne a okolí môžete prečítať aj pútavý príbeh Daniely Bučkovej a jej mladej rodiny v novej austrálskej domovine, dozviete sa o ponuke Slovenskej detskej besedy v Melbourne, ako aj o najbližších podujatiach samotného Združenia.

O všetkom sa dočítate v priloženom 1. čísle SLOVENSKÝCH ZVESTÍ 2019 vo formáte PDF.