Slovenské zvesti o krajanoch vo Švajčiarsku v sviatočnom šate

Slovenské zvesti – časopis Slovákov vo Švajčiarsku, ktorý vydáva Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, sa svojím štvrtým číslom v roku 2013 prezentuje sviatočne ladenými príspevkami, korešpondujúcimi s prelomom rokov a už tradične najviac očakávanými udalosťami – Vianocami a príchodom nového roku 2014.

Príležitosť prihovoriť sa našim krajanom práve v období emotívnych, ľudských a krajanských splynutí, využila aj Jeho Excelencia Ján Foltín, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švajčiarsku. Slovenské zvesti č. 4 obšírne informujú aj o návšteve predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka v Zürichu pri príležitosti 45. výročia činnosti Folklórneho súboru Kolečko a jeho jubilejného slávnostného koncertu.

Okrem toho časopis predstavuje dona Pavla Niznera SDB, ktorý od 1. novembra 2013 prevzal vedenie Slovenskej katolíckej misie. Čitatelia sa dozvedia viac aj o atmosfére vo vyzdobenej spoločenskej miestnosti Internacionálnej školy vo Wallisellene, kde žiaci s ich rodičmi privítali v prítomnosti učiteliek Mikuláša s čertom.

Prirodzene, že Slovenské zvesti prinášajú aj ďalšie dôležité a zaujímavé informácie pre našich krajanov vo Švajčiarsku. Posledné tohtoročné číslo ponúkame nielen im, ale všetkých Slovákom žijúcim v zahraničí, vo formáte PDF.

 

SLOVENSKÉ ZVESTI 2013 Č. 4