Slovenské zvesti o krajanoch vo Švajčiarsku

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku vydáva pre krajanov a všetkých priateľov Slovenska časopis Slovenské zvesti. V druhom tohtoročnom čísle informuje časopis nielen o aktivitách a činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, ale do pozornosti dáva aj rozsiahlejší príspevok, ktorým sa Jeho Excelencia Ján Foltín, veľvyslanec Slovenskej republiky v Švajčiarsku, obracia na čitateľov v kontexte vzťahu našich krajanov žijúcich v zahraničí k Slovensku.

Nepochybne ide o čítanie a myšlienky vo veľmi inšpiratívnom duchu, nabádajúcom nielen k zamysleniu sa, ale aj k impulzom na tému krajanských vzťahov a debate o obsahu, význame a prejave slovenskosti naprieč celým slovenským svetom. Možno vďačný námet pre Slovákov žijúcich v zahraničí práve v dňoch, keď si 5. júla opäť pripomíname pamätný Deň zahraničných Slovákov…

Viac sa dočítate v druhom tohoročnom čísle časopisu Združenia Slovákov vo Švajčiarsku

SLOVENSKÉ ZVESTI