Slovenské zvesti o krajanskej komunite v Melbourne

Na jeseň tohto roku poctila Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho predsedu Igora Furdíka pracovnou návštevou počas svojho pobytu v rodnej Bratislave pani Marta Kapustová. Predsedníčka Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii nám prisľúbila, že sa nám vždy, keď bude príhodná chvíľa, naši krajania z tejto časti sveta ozvú a poinformujú o tom, čím všetkým žijú, čo ich v aktivitách na prospech súdržnosti Slovákov v Austrálii teší či, naopak, sem-tam aj zarmucuje.

Marta Kapustová nám v uplynulých dňoch poslala mailovou poštou nové, v premiérovom ročníku vydávania nového krajanského časopisu už štvrté tohtoročné číslo časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI vo formáte PDF. Prirodzene, že na konci kalendárneho roka, keď všetci žijeme v očakávaní najkrajších sviatkov – Vianoc a v preddverí želaní do nového roku 2013, sa Marta Kapustová na titulnej strane Slovenských zvestí prihovára ich čitateľom v slávnostnom a všeobecne žičlivom tóne, ďakujúc im aj za ich prístup a aktívnu účasť pri tvorbe Slovenských zvestí
 
V našom poslednom čísle tohto roku dovoľte mi zaželať Vám v mene celého výboru Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2013.
Poďakovanie patrí dobrovoľníkom z komunity a tiež členom výboru ZASV za neúnavnú prácu pri prípravách našich podujatí a zostavovaní Slovenských zvestí.
Rovnaká vďaka patrí všetkým našim prispievateľom a čitateľom. Vaše pozitívne ohlasy a pripomienky nám dodávajú silu a oduševnenie pokračovať ďalej.
Radi uvítame všetky informácie o úspechoch našich krajanov vo Viktórii, či už športových, umeleckých, akademických, alebo profesionálnych.“

Marta Kapustová

Podobné odhodlanie v mene dobrej veci pre našich krajanov v austrálskej Viktórii a priamo v Melbourne želáme aj my z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a úprimne sa pridávame k želaniam pani Marty Kapustovej.

Apropo. V PDF-prílohe sa teraz už môžete pokojne začítať do najnovšieho čísla krajanského časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI

Zvesti4 _Verzia editovana Inkou -2aNK