SLOVENSKÉ ZVESTI o našich krajanoch v austrálskom Melbourne

Príkladnými aktivitami v krajanskom duchu, prospievajúcimi utužovaniu vzťahov medzi Slovákmi žijúcimi v austrálskej Viktórii, sa vyznačuje spolková činnosť v Združení austrálskych Slovákov vo Viktórii, centrom ktorej je Melbourne. To, čo naši Slováci spoločne zažijú a na podujatiach precítia, sa dostáva pravidelne na stránky štvrťročníka SLOVENSKÉ ZVESTI.

Časopis, ktorý okrem svojho spravodajsko-informačného dosahu napĺňa aj dôležitú funkciu organizátora a propagátora podujatí organizovaných v komunitách našich krajanov, prináša vo svojom druhom tohtoročnom čísle viacero pútavých materiálov, vrátane publicistickej črty o jubilujúcej krajanke Inke Havrilovej. Čitateľsky zaujme aj riport zo stavania májov, rovnako aj rozprávanie Dušana Uhrína, slovenského študenta v Austrálii, ktorý svojich doterajších päť rokov v krajine venoval dvom mestám: Sydney a Melbournu. Medzi detskými čitateľmi sa stále viac teší obľube Detský kútik, prirodzene, že ani toto vydanie sa nemohlo zaobísť o postrehy zo života v Slovenskej detskej besede. Určite si však každý nájde v Slovenských zvestiach „to jeho“…