SLOVENSKÉ ZVESTI o Slovákoch vo Švajčiarsku

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku sa prihovára krajanom v poradí štvrtým tohtoročným číslom časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI. Ku cti Slovákom žijúcim v tejto krajine slúži okrem ich snahu o zomknutosť a akcieschopnosť najmä pri organizovaní tradičných každoročných podujatí aj to, že v tomto roku uzatvárajú už úctyhodnú 47. kapitolu vydávania ich obľúbeného štvrťročníka.

Aj toto číslo časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI, v ktorom si v jeho formáte PDF môžete zalistovať, ponúka za priehrštie zaujímavých tém, článkov, reflexií, ako aj čo-to z najbližšieho programu Slovákov vo Švajčiarsku. Príhodným je nepochybne aj oslovenie našich krajanov myšlienkami a posolstvami JE Andrey Elschekovej Matisovej, veľvyslankyne SR vo Švajčiarsku.

Napokon, zalistujte si – 12 strán v časopise SLOVENSKÉ ZVESTI prináša zaujímavé podnetné čítanie, ako aj inšpiratívne informácie.

 

SLOVENSKÉ ZVESTI 4/2015