Slovenské ZVESTI približujú krajanov v austrálskej Viktórii

Krajanský pozdrav nám v podobe prvého tohtoročného čísla krajanského časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI, ktorý vydáva Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, poslali Slováci z Melbourne. Čerstvé vydanie vo formáte PDF, samozrejme, radi približujeme aj ďalším našim krajanom vo svete, zaujímajúcim sa o pulzujúci slovenský život naprieč svetom.

Aj aktuálne číslo ZVESTÍ ponúka za priehrštie zaujímavých informácií, oznamov, ale aj užitočného čítania, najmä o zaujímavých Slovákoch, ktorí sa svojimi aktivitami, tvorivosťou a húževnatou prácou pričiňujú o dobré meno našich krajanov i Slovenska, ich materskej krajiny, tak na austrálskom kontinente, ako aj mimo neho.

V čísle zaujme profilový rozhovor so Sue Zelenákovou, ktorej rodičia sa pred 50 rokmi prisťahovali do Austrálie z mestečka Pivnica z bývalej Juhoslávie. Do pozornosti dávame čitateľom aj životný príbeh Juraja Ďurča, bývalého absolventa Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa vďaka svojmu odbornému potenciálu usadil a úspešne si počína v Melbourne. V 11-stranovom čísle časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI zaujme aj rozprávanie Lívie, Moniky a Lukáša, Slovákov, ktorí počas návštevy svojej rodiny žijúcej v Melbourne zažili aj atmosféru Australian Day.

Prirodzene, Slovenské ZVESTI v čísle 1/2016 ponúkajú toho ešte viac…

Stačí si iba kliknúť:

 

SLOVENSKÉ ZVESTI 1/2016