Slovenské ZVESTI – príjemný spoločník Slovákov v Austrálii

Krajanský pozdrav nám v podobe tretieho tohtoročného čísla krajanského časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI, ktorý vydáva Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, poslali Slováci z Melbourne. Čerstvé vydanie vo formáte PDF, samozrejme, radi približujeme aj ďalším našim krajanom vo svete, zaujímajúcim sa o pulzujúci slovenský život naprieč svetom.

Aj aktuálne číslo ZVESTÍ ponúka za priehrštie zaujímavých informácií, oznamov, ale aj užitočného čítania, najmä o zaujímavých Slovákoch, ktorí sa svojimi aktivitami, tvorivosťou a húževnatou prácou pričiňujú o dobré meno našich krajanov i Slovenska, ich materskej krajiny, tak na austrálskom kontinente, ako aj mimo neho.

V čísle zaujme profilová črta o pani JUDITE KOLEČÁNY (na titulnej fotografii), ktorá v decembri 2015 oslávila nádherných 90 rokov. Jej životný príbeh, ktorý od roku 1968 spojila s austrálskym kontinentom, je plný podnetných a tvorivých činov, ako aj pútavým príkladom vytrvalosti, nezlomnosti a životného optimizmu.

Slovenské ZVESTI sa v reportážnej pohľadnici vracajú aj k oslave Dňa zahraničných Slovákov, ktorý pre krajanov pripravilo v družnej atmosfére kultúrneho programu, ale aj chutí a vôní tradičných slovenských jedál 9. júla Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii.

Čitatelia obľúbeného krajanského časopisu sa dozvedia už tradične aj o tom, čím práve žije SLOVENSKÁ DETSKÁ BESEDA. Nuž a do pozornosti okrem ďalšieho zaujímavého čítania na oddych i užitočný obzor dávame aj pozvánku na 4. SLOVENSKÝ TÁBOR.

 

Prirodzene, Slovenské ZVESTI v čísle 3/2016 ponúkajú toho ešte viac…

Stačí si iba kliknúť:

 

SLOVENSKÉ ZVESTI  3/2016

 

AUSTRALIAN SLOVAKS’ ASSOCIATION IN VICTORIA INC.
ZDRUZENIE AUSTRALSKYCH SLOVAKOV VO VIKTORII

ABN: 27 036 858 256
Organisation No.: A0035704W
Registered: 11/11/1997
P.O. Box 263
Kew, VIC., 3101, Australia
www.asav.org.au