Slovenské zvesti v 45. roku informovania krajanov vo Švajčiarsku

Naši krajania vo Švajčiarsku si už listujú v prvom tohtoročnom čísle časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI. Vydáva ho Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, pričom je nepochybne pozoruhodné, že týmto číslom vstúpil tento krajanský časopis už do svojho 45. ročníka. Blahoželáme!

Slovenské zvesti 1/2014 avizujú na titulnej strane organizovanie jedného z najväčších tohtoročných podujatí Slovákov vo Švajčiarsku – v poradí už 36. stretnutie Slovákov a ich priateľov na CHATE BOIS DU MOULIN pri Lausanne. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 14.-15. júna 2014.

Okrem ďalších avizovaných aktivít (Deň detí 21. júna v Zürichu, Púte do Mariasteinu či Púte do Reichenau), je, žiaľ, toto číslo poznamenané nekrológmi a spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Nielen pre folklórny súbor Kolečko, ale pre všetkých, ktorí poznali a ctili si Dušana Parajku pre jeho veľkorysosť a dobrodušnosť, je jeho náhly odchod citeľnou stratou. Slovenské zvesti sa však v tomto čísle lúčia aj s pánom Honorátom Cottelim, veľkým milovníkom a znalcom hudby, ktorý rovnako náhlym odchodom rozľútostil rodinu i priateľov. A iba dva dni života chýbali pani Kataríne Mitura-Ferencko do dovŕšenia požehnaného veku 95 rokov…

Lenže život pokračuje ďalej. A tak aj na veselšiu nôtu jesto čosi na čítanie v Slovenských zvestiach. O to sa už postarala zodpovedná redaktorka SZ Eva Solmošiová svojou fotoreportážou z fašiangovej zábavy, na ktorej do tanca vyhrávali Slančíkovci z Banskej Bystrice a s krajanmi sa dobre zabával aj Ján Foltín, veľvyslanec SR v Berne, vedno so svojou manželkou.

K pozdravu Do čítania, priatelia!, sa pripája za Združenie Slovákov vo Švajčiarsku Renáta Muchová.

www.zdruzenie.ch

 

SLOVENSKÉ ZVESTI 1/2014