SLOVENSKÉ ZVESTI v Melbourne o živote krajanov v austrálskej Viktórii

Krajanské médiá – v štátoch západnej Európy a v zámorí najmä tlač a časopisecká slovotvorba – nesú v sebe dôležité posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika týka najmä teritoriálne i početne nesúrodých slovenských komunít v štátoch západnej Európy a v zámorí.

Výnimkou nie je, prirodzene, ani Austrália, kde sa napríklad v štáte Viktória všemožne snažia naši krajania zachovať si svoju rodnú reč a slovenský jazyk úspešne rozvíjať aj medzi deťmi a najmladšou generáciou. Veľmi vhodným prostriedkom na to je aj časopis SLOVENSKÉ ZVESTI, vychádzajúci štyrikrát do roka v Melbourne.

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, ktorý SLOVENSKÉ ZVESTI  vydáva už v ich ôsmom ročníku, sa nám aktuálne ohlásilo tretím tohtoročným číslom časopisu. V ňom si  okrem informácií z diania slovenskej komunity v Melbourne, ako aj avíz najbližších podujatí,  môžete o. i. prečítať aj riport z osláv 7. výročia vzniku Slovenskej detskej besedy v Melbourne, v Detskom kútiku zasa rýmovačky a slovenské „vypočítavačky“.

Nové číslo SLOVENSKÝCH ZVESTÍ ponúka pútavý až dramatický životný príbeh pani Ruženy Bajcsyovej, bratislavskej rodáčky, ktorá sa v USA stala poprednou odborníčkou v oblasti počítačových vied a robotiky. Rovnako sa môžete začítať do osudov rodiny Ondreja Rozmana, ktorá už 50 rokov žije v novej vlasti – Austrálii.

Okrem toho sa v rubrike Naše Slovensko viac dozviete o osude Jozefa Murgaša, významného slovenského vynálezcu, kňaza, umelca, politika a signatára Pittsburskej dohody.

O aktivitách austrálskych Slovákov v Melbourne SLOVENSKÉ ZVESTI informujú  v rozšírenom pravidelnom bloku vhodne doplnenom  fotografiami. 

O všetkom sa dočítate v 3. čísle SLOVENSKÝCH ZVESTÍ 2019 vo formáte PDF.