SLOVENSKÉ ZVESTI v Melbourne prinášajú pozitívne správy o krajanoch v Austrálii

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii rozvinulo v tomto kalendárnom roku vskutku pozoruhodnú a najmä rozmanitú činnosť v prostredí početnej krajanskej komunity v austrálskom štáte Viktória. Prirodzene, že centrum činnosti je priamo v Melbourne a v jeho okolí. V období od júna do augusta takto zorganizovali naši krajania viacero významných kultúrnych a vzdelávaco-spoločenských podujatí, pričom potešujúcim poznaním je, že na nich pribúdajú mladí ľudia, nová generácia Slovákov  v Austrálii.

Niektoré podujatia, ako o tom informuje tretie tohtoročné číslo štvrťročníka SLOVENSKÉ ZVESTI (s podtitulom Informácie o aktivitách slovenskej komunity v Melbourne), sa konali v príjemnom ovzduší návštevy JE Igora Barthu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Canberre. I. Bartho s manželkou zavítal v prvú augustovú nedeľu na oslavy 2. výročia činnosti Slovenskej detskej besedy – školy pre slovenské deti v Melbourne, aby ešte deň predtým prijal pozvanie Slovenského domu Ľ. Štúra v Lavertone na tradičný sviatok slovenských priadok s gurmánskymi pochúťkami.

Naši krajania v Melbourne a vo Viktórii však žili aj mnohými ďalšími aktivitami, výročiami, udalosťami, príbehmi výnimočných Slovákov v šírom svete prepojenom našou slovenskosťou. O tom napokon aj svedčí neobyčajne pestrý a pôsobivý obsah Slovenských zvestí. Vychádzajú s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a teda na tomto mieste si dovoľujem s uznaním vysloviť obdiv tvorcom časopisu, ktorý z čísla na číslo zreteľne zvyšuje nielen svoju informačnú nasýtenosť, ale aj vizuálno-grafickú príťažlivosť.

Len tak ďalej, Slováci v Melbourne!

ĽUDO POMICHAL

 

Fotografia na titulke:

Priadky v Slovenskom dome Ľ. Štúra v Lavertone.

 

KOMPLETNÉ SLOVENSKÉ ZVESTI č. 3/ 2014

vo formáte PDF na stiahnutie

TU