SLOVENSKÉ ZVESTI v Melbourne tvorivo aj informačne o živote krajanov v austrálskej Viktórii

Krajanské médiá – v štátoch západnej Európy a v zámorí najmä tlač a časopisecká slovotvorba – nesú v sebe dôležité posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika týka najmä teritoriálne i početne nesúrodých slovenských komunít v štátoch západnej Európy a v zámorí.

Výnimkou nie je, prirodzene, ani Austrália, kde sa napríklad v štáte Viktória všemožne snažia naši krajania zachovať si svoju rodnú reč a slovenský jazyk úspešne rozvíjať aj medzi deťmi a najmladšou generáciou. Veľmi vhodným prostriedkom na to je aj časopis SLOVENSKÉ ZVESTI, vychádzajúci štyrikrát do roka v Melbourne.

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, ktorý Slovenské Zvesti vydáva už v ich ôsmom ročníku, sa nám aktuálne ohlásilo druhým tohtoročným číslom časopisu.  V ňom si  okrem informácií z diania slovenskej komunity v Melbourne, avíz najbližších podujatí vrátane Dňa zahraničných Slovákov 6. júla 2019,  môžete prečítať aj pútavý príbeh Rasťa Kovaľa, prešovského rodáka, ktorý do Austrálie prišiel pred ôsmimi rokmi.

Okrem toho sa viac dozviete o osude "ozdoby Uhorska", očovského rodáka Mateja Bela, Patrícia Krausová vás v rozhovore inšpiruje ako žiť ekologicky – "bez odpadu". Ako vždy si nájdu svoj Detský kútik aj najmladší krajania v Melbourne, pričom v nekrológu sa v tichej spomienke rozlúčime s trenčianskou rodáčkou Dagmar Kubešovou, bývalou členkou výboru Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii.

 

O všetkom sa dočítate v priloženom 2. čísle SLOVENSKÝCH ZVESTÍ 2019 vo formáte PDF.