SLOVENSKÉ ZVESTI vo Švajčiarsku: podnetný obsah, príťažlivá vizuálna koncepcia

Už tradične sa po vyjdení ďalšieho čísla časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI ozvali naši krajania vo Švajčiarsku. ZDRUŽENIE SLOVÁKOV VO ŠVAJČIARSKU, ktoré vydáva a prezentuje sa prvým tohtoročným vydaním obľúbeného časopisu v jeho už 47. ročníku, aj tentoraz prináša na 12 stranách zaujímavé informácie, podnetné glosy z komunitných prostredí Slovákov vo Švajčiarsku , ako aj príbehové črty tvorivých krajanov v oblasti umenia.

Dobrým zvykom časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI sa stalo zvestovanie pozitívnych správ z novoročného krajanského stretnutia u veľvyslankyne SR v Berne JE Andrey Elschekovej Matisovej, takže v prvom čísle v roku 2016 rovnako nechýba, vrátane fotografií z podujatia. Obrazová koncepcia časopisu, ktorá pre Slovákov vo Švajčiarsku vytvára aj dôležitú dokumentačnú súčasť ich krajanského „letopisu“, je vôbec aj v tomto čísle pozoruhodná a ocenenia hodná. Z vizuálno-grafického i obsahového aspektu vytvára z časopisu stále príťažlivejší mediálno-printový produkt, ktorý sa vďaka súčasným elektronickým podmienkam stáva dostupným aj pre Slovákov žijúcich mimo Švajčiarska, čo výsostne korešponduje s motiváciou prínosného zbližovania a vzájomného poznávania sa našich krajanov naprieč svetadielmi.

Keďže k samotnému obsahu Slovenských zvestí sa dostane otvorením prílohy, ponúkajúcej časopis vo formáte PDF, okrem želania príjemného čítania, upriamujeme Vašu pozornosť aj na niekoľko informácií, ktoré nám odoslala v maili pani Mgr. Eva Solmošiová, zodpovedná redaktorka Slovenských zvestí.

 

Články, ktoré by ste chceli publikovať v našich novinách radi uverejníme v ďalšom čísle Slovenských zvestí ak nám ich zašlete na našu mailovú adresu redakcia@zdruzenie.ch najneskôr do 10.6.2016.

Všetky potrebné informácie nájdete aj na našej internetovej stránke www.slovenskezvesti.ch.

Na záver oznam z Veľvyslanectva SR v Berne:

Veľvyslanectvo SR v Berne od 2. marca 2016 opäť prijíma žiadosti o cestovné doklady a vodičské preukazy.

 

S krajanským pozdravom

Eva Solmošiová

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku

 

SLOVENSKÉ ZVESTI 1/ 2016