SLOVENSKÉ ZVESTI vo Švajčiarsku v znamení Vianoc krajanov

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku oslovuje všetkých krajanov štvrtým a teda aj posledným číslom štvrťročníka SLOVENSKÉ ZVESTI v tomto kalendárnom roku. Prirodzene, že v jeho obsahu nemôže chýbať ani želanie príjemných nadchádzajúcich vianočných sviatkov, ako aj prianie toho všetkého najlepšieho do nového roku 2015. Hneď na úvodnej strane časopisu sa pod toto želanie podpísali za Združenie Slovákov vo Švajčiarsku Monika Švajlenová, Renáta Muchová a Eva Solmošiová: „Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežite v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu. Na nový rok správny krok a úsmev po celý rok!“

Okrem množstva zaujímavých informácií, správ a fotoriportov z aktivít našich krajanov žijúcich vo Švajčiarsku, sa Eva Solmošiová, zodpovedná redaktorka Slovenských zvestí, poďakovala našim krajanom za priazeň a spoluprácu v odchádzajúcom roku 2014 a zároveň vyjadrila radosť z očakávania nových stretnutí a samých dobrých správ z prostredia početnej slovenskej komunity vo Švajčiarsku v roku 2015.

Dôležité upozornenie pre Slovákov vo Švajčiarsku, ktorí by radi publikovali v časopise Slovenské zvesti: Vaše príspevky redakcia uverejní v ďalšom čísle, zašlete ich na mailovú adresu: redakcia@slovenskezvesti.ch, najneskôr do 6. februára 2015. 

 

SLOVENSKÉ ZVESTI  4/2014