SLOVENSKÉ ZVESTI vo Švajčiarsku zrkadlia krajanské dianie

Hoci sa už naplno rozbehol nový rok 2017, radi sa vraciame do uplynulého, ktorý veľa nového priniesol aj Slovákom žijúcim vo Švajčiarsku. Mnohí z nich sa už desaťročia s obľubou stretávajú na podujatiach a aktivitách, ktoré organizuje v Zürichu Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, reprezentatívny spolok našich krajanov. Úspešne vydáva aj štvrťročník KRAJANSKÉ ZVESTI, ich štvrté číslo dávame týmto návštevníkom internetových médií ÚSŽZ do pozornosti.

V štandardnom koncoročnom obsahu vyznieva aj téma Vianoc, ktorú JE Andrea Elscheková Matisová, veľvyslankyňa  SR vo Švajčiarsku, citlivo zharmonizovala vo svojom príhovore krajanom. Dominantnú tému v čísle tvorí reportáž z návštevy prezidenta SR Andreja Kisku vo Švajčiarsku, počas ktorej sa zvítal aj s našimi krajanmi. Prirodzene, už tradične si čitatelia nájdu na čítanie aj črty a príbehy Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku, ako aj avíza na najbližšie podujatia a aktivity, ktorými bude žiť slovenská krajanská pospolitosť v prvých týždňoch a mesiacoch roku 2017.

 

Na titulnej fotografii:

Členky výboru Združenia Slovákov vo Švajčiarsku (ZSvŠ) s prezidentom SR Andrejom Kiskom – zľava: Monika Mareková,  Monika Švajlenová a Eva Solmošiová.

 

SLOVENSKÉ ZVESTI č. 4/ 2016

http://www.slovenskezvesti.ch/images/slovenske-zvesti/2016/SZ-4-2016.pdf