Slovenské ZVESTI z Melbournu oslovujú krajanov v Austrálii

Opodstatnenosť vydávania krajanskej tlače je nespochybniteľná aj v čase, keď mediálno-komunikačnému svetu si nárokujú vládnuť a udávať tón najmä pohotovejšie, priam bleskurýchle elektronické a internetové médiá. Aj preto dobrou správou pre tých, ktorí to radi klasicky – v papierových novinách či časopise, Slováci žijúci v zahraničí, dbajúci o rozvíjanie chvályhodnej tradície krajanskej tlače, sa po osi Amerika – Európa – Austrália snažia zrkadlenie pestrého života krajanských komunít zachovať aj pre ďalšie generácie v tlačovinách. Naši krajania v Melbourne v austrálskom štáte Viktória vďaka ZDRUŽENIU AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV (ASAV) nie sú v tomto výnimkou.

Združenie austrálskych Slovákov (ASAV) sa v takomto organizačno-propagačnom duchu aktivizuje vôkol časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI. Vychádzajú štyrikrát do roka, a okrem toho, že si ich nielen naši krajania, ale aj záujemcovia z radov Slovákov na celom svete môžu prečítať na webovej stránke ASAV-u, naši krajania si dajú tú námahu v prepojení na kreatívnosť, aby sa k čitateľom a podporovateľom z radov Slovákov v Melbourne a blízkom okolí dostali aj v papierovom, teda tlačenom formáte. Vo februári 2020 sa takto do rúk priaznivcov SLOVENSKÝCH ZVESTÍ v Austrálii dostáva  v ich deviatom ročníku tohtoročné prvého tohtoročné číslo.

V PRÍLOHE SLOVENSKÉ ZVESTI 1/ 2020