SLOVENSKÉ ZVESTI z Melbournu pútavo o krajanoch v austrálskej Viktórii

V roku 70. výročia zrodu Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii nám naši krajania z Melbournu a okolia predkladajú v poradí tretie tohoročné číslo štvrťročníka SLOVENSKÉ ZVESTI. Časopis, ktorý vydáva už v jeho deviatom ročníku Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, je jednou z pozoruhodných aktivít slovenskej krajanskej komunity v Melbourne a okolí, ktorá sa napriek pandémii koronavírusu COVID-19 snaží o ozaj zmysluplnú činnosť. Nuž a aj jej konkrétny mediálny výstup je toho dôkazom.

V septembrovom – a teda treťom tohtoročnom čísle časopisu SLOVENSKÉ ZVESTI, je toho na zaujímavé čítanie naozaj nadostač. Tradičných dvanásť strán prináša aj profily výnimočných krajanov vo svete (tentoraz v rozsiahlom interview predstavuje zástupkyňu Slovenskej detskej besedy v Melbourne Noriku Kovarčíkovú, rodáčku zo Starej Turej, ktorá žije v Austrálii už 12 rokov ), pútavá je aj prehľadná prezentácia výnimočných Sloveniek spod Tatier venujúcich sa šperkárskemu kumštu, na svoje si prídu aj milovníci jedného z najvzácnejších regiónov našej domoviny – Oravy. A akože by chýbala črta významnej osobnosti slovenskej kultúry – tentoraz vás osloví profil spisovateľa Martina Kukučína. Prirodzene, že aj tentoraz redakcia SLOVENSKÝCH ZVESTÍ približuje aj spolkový života krajanov v Melbourne, hravosť Detského kútika v Slovenskej detskej besede, recept pre gazdinky – tentoraz na fajnové výchovdniarske holúbky. .

V septembrovom čísle časopisu našich krajanov v Austrálii SLOVENSKÉ ZVESTI však nájdete slovom i obrazom ešte viac. Napokon, zalistujte si v ňom v prílohe…