SLOVENSKÉ ZVESTI z Melbournu sa prihovárajú Slovákom v Austrálii

Krajanská tlač a časopisecká slovotvorba nesú v sebe viaceré posolstvá. Okrem kľúčového informačného aspektu je nemenej dôležitá aj oblasť samotného jazyka. Veď jednou z podstatných úloh médií, najmä tlačených, je približovanie slovenského jazyka všetkým generáciám krajanov najmä v tých komunitách, v ktorých sa dennodenne musia vyrovnávať s faktorom dominancie jazyka domovského štátu. Citeľne sa táto problematika týka najmä teritoriálne i početne nesúrodých slovenských komunít v štátoch západnej Európy a v zámorí.

Výnimkou nie je, prirodzene, ani Austrália, kde sa napríklad v štáte Viktória všemožne snažia naši krajania zachovať si svoju rodnú reč a slovenský jazyk úspešne rozvíjať aj medzi deťmi a najmladšou generáciou. Veľmi vhodným prostriedkom na to je aj časopis SLOVENSKÉ ZVESTI, vychádzajúci štyrikrát do roka v Melbourne.

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii, ktorý Slovenské Zvesti vydáva, sa nám v závere roka 2018 ohlásil aktuálnym číslom časopisu, ktorý ponúka okrem informácií z diania slovenskej komunity v Melbourne a okolí aj zaujímavosti zo slovenskej histórie, pútavý príbeh slovenskej rodiny v jej novej austrálskej domovine, ponuku Slovenskej detskej besedy v Melbourne a avíza najbližších podujatí samotného Združenia.

Podrobnejšie sa o všetkom dočítate v priloženej prílohe – v novom čísle SLOVENSKÝCH ZVESTÍ vo formáte PDF.