Slovenskezahraničie.sk v novom roku

Od prvého pondelka roka 2012 začína naplno pracovať redakcia nového portálu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Názvom Slovenské zahraničie (webové sídlo bude na adrese: http://www.slovenskezahranicie.sk) nadväzuje na rovnomenný časopis, ktorý začal vydávať roku 1996 Dom zahraničných Slovákov. Jeho posledné číslo vyšlo koncom roku 2009. Po dvojročnej pauze chce ÚSŽZ využívať nové elektronické technológie, aby výrazne dynamickejšou formou pokračoval vo zverejňovaní a archivovaní informácií od začiatkov masového vysťahovania Slovákov zo svojej vlasti až po súčasné migračné pohyby.

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák na pracovnej porade 29. decembra informoval, že šéfredaktorom portála bude od 1. januára 2012 Dušan Mikolaj. Rozhodol tak na základe doterajších prác skúseného novinára a publicistu na vypracovaní koncepcie portála a na príprave jeho obsahovej stránky. Externým zástupcom šéfredaktora Slovenského zahraničia bude skúsený novinár a rozhlasový redaktor Ľudovít Pomichal a Milan Vetrák menoval aj zástupcu z radov krajanov. Je ním člen Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ Imrich Fuhl z Maďarska, dlhoročný redaktor Ľudových novín, zakladateľ a správca portála luno.hu a tvorca nového portála oslovma.hu. I. Fuhl sa vyjadril, že chce úzko spolupracovať s tvorcami slovenských portálov v zahraničí, ktorí sa zúčastnili pracovného seminára Slovenské prepojenia / Slovak Connections organizovaného ÚSŽZ v októbri v Bratislave. Ako koordinátor mediálnych a informačných aktivít v Zbore poradcov predsedu ÚSŽZ sa Fuhl chce opierať o ich osobné skúsenosti a využiť aktuálne informácie z ich vlastných alebo spolkových portálov pri formovaní a napĺňaní slovenského portála. 

Šéfredaktor portála Slovenské zahraničie (slovenskezahranicie.sk) informoval, že na Slovensku bude redakcia spolupracovať s médiami, inštitúciami a jednotlivcami, ktorí sa dlhodobo venujú problematike Slovákov žijúcich v zahraničí, alebo začínajú o ňu prejavovať aktuálny záujem. Portál SZ má ambície stať sa otvorenou komunikačnou a diskusnou platformou Slovákov vo svete i občanov Slovenskej republiky- a preto sa redakcia portála už teraz teší na vaše podnety alebo už konkrétne príspevky.

Píšte na mail úradu (uszz@uszz.gov.sk) alebo priamo na: dusan.mikolaj@uszz.gov.sk