Slovenskí evanjelici v Prahe pozývajú na adventné pookriatia

Čas adventu je odjakživa príznačný svojim stíšením, prípravou na príchod Spasiteľa. Predvianočné pookriatia a nastavenia príjemnosti mysle a pohody duše sú úzko späté aj s aktivitami krajanov v tomto období. V tomto roku Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pozýva na dve podujatia s tematikou Mikuláša a Vianoc do kostola sv. Michala v Jirchářích.

V piatok 6. decembra 2019 od 17.00 h. na rozprávkový podvečer … a možno príde aj Mikuláš (v spolupráci s Občianskym združením Bona Fide), vo štvrtok 12. decembra 2019 od 19. 00 h na vianočný koncert, ktorým si Spevácky zbor pri Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Prahe pripomenie 10. výročie svojho vzniku.

 

Prajeme Vám pekné adventné dni a tešíme sa na stretnutie s Vami

Janka Haluková

presbyterka Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe

a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR