Slovenskí evanjelici v Prahe v pripomienke dvoch výročí

Slovenskí evanjelici augsburského vyznania v Prahe srdečne pozývajú našich krajanov v Českej republike, ako aj ich priateľov, na oslavy 70. výročia založenia Slovenského evanjelického a .v. cirkevného zboru v Prahe. Výročie zboru je zároveň aj pripomienku 500 rokov reformácie. Oslavy sa budú konať v dňoch 25. a 26. februára 2017  v kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14., Praha 1.

Ako v pozvánke oznamuje Janka Haluková, presbyterka Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe, v sobotu 25. februára sa uskutoční kultúrno-spoločenský program, v ktorom si účastníci podujatia pripomenú históriu zboru, zároveň využijú organizátori príležitosť na to, aby ocenili zakladajúcich  či dlhoročných a aktívnych členov zboru. Program  bude doplnený hudobnými vystúpeniami. 

V nedeľu 26. februára sa budú konať Slávnostné Služby Božie s účasťou ekumenických hostí a s posvätením nového Zvonu reformácie, ktorý dali v zbore zhotoviť pri tejto príležitosti. Oslavy sa konajú pod záštitou JE Petra Weissa, veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike, ako aj s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Podrobnosti o oslavách a pripomienke nájdete v priloženej pozvánke. Je v nej síce uvedený dátum na potvrdenie účasti do konca januára, ako však potvrdili v Slovenskom evanjelickom a . v. cirkevnom zbore v Prahe, vašu účasť môžete potvrdiť do 14. 2. 2017.

 

Budeme sa tešiť na stretnutie s Vami.

 S úctou a želaním požehnaných dní

Janka Haluková

presbyterka Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe

email: janka.halukova@seznam.cz

tel.: 00420 737 702 526

 

Slovenský evanjelický augsburského vierovyznania cirkevný zbor v Prahe vznikol oficiálne na zakladajúcom konvente  23. februára 1947 so sídlom v Prahe, V Jirchářích. Na základe platnej dohody s Českobratskou cirkvou evanjelickou a na základe rozhodnutia vtedajšieho Magistrátu hl. m. Prahy dostal zbor do užívania kostol Sv. Michala v Jirchářích 14.

Zbor vznikol z potreby slovenských evanjelikov a slovenských študentov v Prahe. Pri jeho založení stáli významné osobnosti, ako Vavro Šrobár, či vtedajší podpredseda vlády Ján Ursíny. Medzi zakladajúcimi členmi zboru boli napr. aj Dr. M. Ivanka, pl. D. Kováč, Dr. S. Hrianka, Dr. J. Mičko, V. Múčka, Dr. Osuský, Dr. Balla, Dr. D. Pálka a ďalší.

História založenia zboru, jeho vývoj až po súčasné obdobie je spracovaná  podrobne v publikácii Pavla Haluku „Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe“ – História zboru a súčasnosť. Prvé vydanie publikácie bolo podporené aj Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.