Slovenskí evanjelici žijúci v zahraničí a vízia do budúcnosti

V dňoch 27.-29. júna 2012 sa vo Veľkom Krtíši zišli Slováci zo Srbska, Maďarska, Rumunska, Chorvátska, Česka, ako aj z USA, Kanady, Nemecka, Talianska, Francúzska či Švédska. Duchovným a kultúrnym zmyslom ich stretávky sa stala III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. Uskutočnila sa v centre Novohradu, oblasti s bohatými národno-kultúrnymi tradíciami, odkiaľ sa v minulosti najviac Slovákov vysťahovalo na Dolnú zem.

 
 

DEKLARÁCIA
delegátov zúčastnených na III. konferencii
slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí
Vízia do budúcnosti – Vieme, ako a komu odovzdáme štafetu
Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ J 14, 18
Veľký Krtíš 27. až 29. 6. 2012

 

 
1. Účastníci konferencie ďakujú Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vedeniu ECAV na Slovensku za umožnenie tohto zasadnutia pre reprezentantov cirkvi z 11 krajín na pôde materskej krajiny, ktorá predchádzala III. evanjelickým cirkevným dňom, ktoré sa konali v dňoch 29. 6. – 1. 7. 2012 s tematickým a programovým zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
2. Účastníci konferencie oceňujú aktívnu účasť zástupcov ECAV na Slovensku pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika, rovnako ďakujú, že konferenciu poctili svojou aktívnou účasťou aj minister školstva, vedy, výskumu a športu  SR Dušan Čaplovič, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Dr. Igor Furdík, predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, primátor mesta Veľký Krtíš Dalibor Surkoš, riaditeľ Cirkevného odboru MK SR Dr. Ján Juran, zástupcovia ECAV na Slovensku, Vydavateľstva Tranoscius, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského v Bratislave a zástupcovia slovenských evanjelických komunít i krajanských inštitúcií pôsobiacich v zahraničí. Účastníci konferencie oceňujú aj záujem slovenských i zahraničných médií o priebeh konferencie.
 
3. Účastníci konferencie privítali deklarovanie spolupráce ECAV na Slovensku s Prípravným výborom Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí (ďalej ZSEZZ) a rovnako zintenzívnenie spolupráce so slovenskými cirkevnými organizačnými jednotkami v zahraničí i na základe uzavretých či pripravovaných zmlúv o spolupráci.
 
4. Účastníci konferencie ocenili snahu vydavateľstva Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši o lepšiu informovanosť o svojej vydavateľskej činnosti v elektronickej forme.
 
5. Účastníci konferencie vítajú a oceňujú naplnenie cieľa konferencie zoznámiť sa so stavom slovenských evanjelických cirkví v rôznych regiónoch sveta aj so Slovákmi evanjelikmi v zahraničí, kde slovenské evanjelické cirkvi nie sú.
 
6. Účastníci konferencie ďakujú za zorganizovanie tejto konferencie ECAV na Slovensku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, mestu Veľký Krtíš a hlavne vedeniu a členom cirkevného zboru Veľký Krtíš.

 
Veľký Krtíš 29. 6. 2012
 
Za prípravný výbor ZSEŽZ
Janka Haluková