Slovenskí fujaristi vo svete, zbystrite pozornosť. Je tu možnosť, aká sa dva razy nenúka!

Milí priatelia fujary a pastierskych píšťal, organizátori tvorivého "fujarového seminára" majú ešte niekoľko voľných miest na predĺžený víkend od 20. do 23. októbra 2016 na vskutku skvostné podujatie. Zbystrite pozornosť: prihlásiť sa je ešte stále možné – do utorka 18.10. Má niekto z vás záujem o ucelenú problematiku výroby pastierskych hudobných nástrojov? Máte príležitosť zúčastniť sa prvého zo štyroch cyklov s ročnou periodicitou. Počas štyroch rokov spoločne s ostatnými účastníkmi môžete byť súčasťou spoločenstva fundovaných odborníkov, ktorí budú prínosom pre zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Po 1. cykle bude nasledovať Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2017: výroba fujary , Fujarová škola a tvorivé dielne Dušana Holíka 2018: rôzne techniky zdobenia, Fujarová škola pre pokročilých a tvorivé dielne Dušana Holíka 2019: výroba zdobenej fujary, kvalitného hudobného nástroja. 

Keďže o výnimočné podujatie, od ktorého môžete veľa očakávať, organizátori približujú potenciálnym záujemcom zopár podstatných informácií.

V súčasnosti veľa amatérskych výrobcov fujár nemá poznatky o histórii vzniku aerofónov a neriadia sa tradičnými výrobnými postupmi. Fujara je síce najatraktívnejším hudobným nástrojom medzi pastierskymi píšťalami, ale väčšina výrobcov nemá predstavu o etapách historického vývoja.  Fujara je najmladšou píšťalou zo všetkých aerofónov a je vrcholom vývojového stupňa. Je potrebné vnímať fujaru v kontexte jej vývoja. Dostanete materiál a vyrobíte 3-dierkovú píšťalu, naučíte sa základné postupy výroby hlásnice, rozmeranie dierok a základnú povrchovú úpravu. Tieto postupy v ďalšom cykle využijete pri výrobe fujary,  na ktorú si ale musí každý účastník priniesť svoju vysušenú bazu (drevo schne 1 rok). 

V minulosti sa v rámci súťaže INSTRUMENTUM EXCELLENS v Detve robili súťaže  výrobcov pastierskych píšťal, ale celá súťaž bola zameraná len na tradičné výrobné postupy. V súčasnosti začali výrobcovia používať výdobytky modernej techniky (presné metre, ladičky, vlhkometre, digitálne nahrávanie zvuku) a kvalita fujár a píšťal sa po hudobnej stránke veľmi zlepšila. Tento aspekt sa doteraz prehliadal a pritom je viditeľný a podstatný. V minulosti sa hra na píšťaly a fujary prenášala z otca na syna násluchovou metódou.

Dušan Holík ako absolvent konzervatória na dychové nástroje začal vyučovať v základnej umeleckej škole hru na pastierske píšťaly z nôt. Tento spôsob výučbu veľmi zjednodušil, urýchlil vyučovací proces a sprístupnil ho takmer každému záujemcovi o hru. Môžete sa tešiť na prednášky z použitej literatúry a prednášky o histórii valaskej kultúry a hudobných nástrojov, ktoré s ňou úzko súvisia, o základoch hudobnej akustiky a hudobných možnostiach slovenských aerofónov, analýze vývoja fujary a ostatných pastierskych píšťal po roku 2000 na Slovensku a vo svete, metódach vyučovania hry na slovenské píšťaly (násluchová metóda, hra z nôt, video, prstoklady), hudobnom využití slovenských aerofónov v rôznych hudobných žánroch (vážna hudba, pop-music, jazz, bluess, world music). 

 

O lektorovi podujatia Dušanovi Holíkovi

Absolvent konzervatória, multiinštrumentalista, ovláda hru na dychových, klávesových, strunových a ďalších hudobných nástrojoch. Na fujaru a píšťaly hrá už 45 rokov. V rokoch 1987-2009 bol zamestnaný ako riaditeľ a učiteľ hry na ľudové dychové nástroje v Ľudovej škole umenia v Detve. Vyučoval výrobu ľudových hudobných nástrojov na základných a strednej škole v Očovej, Detve a vo Zvolene. Realizoval množstvo nahrávok s fujarou a píšťalkami, ktoré sú zaznamenané na CD a DVD nosičoch folklórnych súborov, sólistov, inštrumentalistov a archívoch RTVS. Je držiteľom ocenenia za nástroje vysokej kvality INSTRUMENTUM EXCELLENS – fujary, píšťaly na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve z r. 2001 a 2002. Od r. 2005 organizuje fujarové školy pre domácich a zahraničných účastníkov, v r. 2006 fujarová škola v USA.

Dušan Holík je hlavným organizátorom, zakladateľom a režisérom medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY spolu s občianskym združením DUŠA FUJARY. Vytvoril dosiaľ jedinú komplexnú metodiku hry na fujaru "Fujarový spevník" a "Škola hry na píšťalku“ v písomnej, grafickej, obrazovej a zvukovej forme (noty, texty, prstoklady, CD, DVD). Už 20 rokov spolupracuje s UĽÚV-om ako výrobca pastierskych ľudových hudobných nástrojov vrátane fujary. Je výrobcom kvalitných hudobných nástrojov, fujár, píšťaliek s logom DH, ktoré vyhľadávajú profesionálni hudobníci zo Slovenska aj celého sveta.

Milý priaznivec hudby, hudobných nástrojov, folklóru, umenia a hlavne pastierskych ľudových hudobných nástrojov, ak ešte poznáš niekoho, koho by naše podujatie zaujalo, môžeš mu túto poslať a nech sa ozve, pretože ešte stále máme voľné miesta. Môžu byť aj zo zahraničia, najmä zahraniční Slováci sú vítaní!

S pozdravom

Ing. Lýdia Milanová

marketing a PR profesionálneho umelca Dušana Holíka, hudobná agentúra FUJARA MUSIC, riadenie projektu a spoluorganizátor DUŠA FUJARY o. z., členka správnej rady, M: 0908572186

KONTAKTY:

fujaramusic@gmail.com

http://www.dusafujary.org/obrazky/fujarova-skola-a-tvorive-dielne-2016.jpg

www.fujarovyfestival.sk

www.fujaramusic.sk

 

PS.

Jesto veľa slovenského, pri ktorom by sme si nevystačili ani s hocako cifrovaným prívlastkom „NAJ“. Fujara – nástroj harmonizujúci v zručnosti rezbárskeho diela s emotívnou zvukomalebnosťou melódie, ktorú čarovné „drievko“ vyludzuje do citovosťou zaplneného priestoru, k takýmto klenotom patrí. Jej zvuk a dotyky s ňou si nosíme v srdci, vyprevádza nás na cesty šírym svetom, aby nás jej clivý a podmanivý zvuk zasa domov s nostalgiou navracal. Aj preto, že fujara má – dušu.

 

Na titulnej fotografii:

Dušan Holík (na snímke vpravo) počas Podpolianskych folklórnych slávností v Detve v roku 2015 s fujaristom z USA.

Foto: Ľudo Pomichal