Slovenskí kňazi medzi krajanmi: USA, Francúzsko, Nemecko, Ukrajina, Chorvátsko

Akí sú  slovenskí kňazi pôsobiaci  v slovenských komunitách? Poskytujú Slovákom vo svete iba duchovnú oporu,  alebo sa významnou mierou  podieľajú  aj  na organizovaní  ich spoločenského a krajanského  života?  Majú možnosť Slováci vo svete – či už starí emigranti, alebo tí novodobí, ktorí odchádzajú  za prácou či  štúdiom, navštevovať slovenské bohoslužby? Aj na tieto otázky sa pokúsi  čiastočne zodpovedať  Ingrid Slaninková  v aktuálnej  časti cyklu  „Slováci vo svete“ vysielanom  na okruhu Radio Slovakia International a na Rádiu Regina tento týždeň.  K mikrofónu si pozvala  piatich kňazov pôsobiacich  v slovenských  farnostiach v USA, Francúzsku, Nemecku, Chorvátsku a na Ukrajine.  

Slovenskí evanjelici v New Yorku

V časoch výraznej migrácie Slovákov za prácou sa  mnohí  dostali aj na územie Spojených štátov amerických. Tam zakladali nové cirkevné zbory, kupovali a rekonštruovali nehnuteľnosti či stavali nové, aby v nich mohli prežiť  čas oslavou Božieho mena a stretávať sa v kruhu blízkych. Urobili tak aj členovia  cirkevných zborov  Evanjelickej cirkvi augsburského  vyznania v New Yorku. Na 20. ulici na Manhattane založili  Holy  Trinity Slovak Lutheran Church  kde v súčasnosti  pôsobí farár  Michal Mišina.

Slovenská katolícka  misia v Paríži

Takým duchovný prístreškom pre Slovákov žijúcich v hlavnom meste Francúzska – Paríži  – je Slovenská katolícka misia sv. Cyrila a Metoda, ktorá si v minulom roku pripomenula  60. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia   je   duchovným  bodom  nielen pre tých,  ktorí počas komunistického útlaku opustili  svoju vlasť a ich novým domovom sa stalo  Francúzsko, ale aj pre tých, ktorí do mesta na Seine prichádzajú študovať,  pracovať, alebo sú súčasťou  zmiešanej  slovensko-francúzske rodiny.  Misia  sa nachádza v kostole sv. Márie Magdalény,  jedného z najznámejších parížskych chrámov,  neďaleko námestia Concord. A práve tu už pätnásty  rok pôsobí Mons. Imrich Tóth, toho času jediný slovenský farár v tejto krajine.

Divadlo aj šport  na  misii  v Mníchove

Aj v Mníchove pôsobí  Slovenská  katolícka  misia. Podobne ako  „parížska“ aj táto  patrí k tým najstarším vo svete.  Misiu vyše 20 rokov  vedie farár Rudolf  Maslák. So slovenskými veriacimi sa stretáva nielen v kostole, ale na misii pre nich organizuje  rôzne spoločenské  a športové podujatia, ale aj  divadelné predstavenia. A  za  svojimi „cirkevníkmi“  cestuje po celom  Bavorsku. 

V Storožnici v kostole

Nie všetci  Slováci v zahraničí mohli v minulosti navštevovať slovenské bohoslužby. Totalitný režim, ktorý šíril ateizmus, poznamenal po II. svetovej  vojne aj  veriacich na Zakarpatskej Ukrajine. S  jeho príchodom sa začali zatvárať aj slovenské kostoly. Až po rozpade Zväzu sovietskych socialistických republík a vzniku samostatnej Ukrajiny boli zatvorené chrámy veriacim vrátené. Rímskokatolícky farár  Jozef Mrkvica,  inak rodák od Vrábľov, ktorý  pôsobí  v  slovenskej  obci  Storožnica  už  piaty rok,  toto obdobie  síce  nezažil, ale dôverne ho pozná z rozprávania svojich veriacich.

Mládež sa stretáva aj na  fare v Iloku

Evanjelická  fara v slovenskom  Iloku v Chorvátsku  je už niekoľko rokov domovom  manželov- farárov   Dušana a Boženy Sajákovcov.  On  pochádza  z rumunského Nadlaku,  ona zo Slovenského Považia. Okrem toho, že sa v tejto neľahkej ekonomickej situácii  snažia presviedčať organizácie a sponzorov   aby otvorili srdcia a prispeli na obnovu a výstavbu  ich starého a malého kostola,  pani farárka sa venuje najmä ilockej mládeži. 

Rozhovory so slovenskými duchovnými pôsobiacimi v zahraničí počúvajte na Radio Slovakia International

www.rsi.sk v rubrike „Slováci vo svete“ vo vysielaní z 29. januára 2014 na:

http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/rsi-20140129-976-sk-17-30.mp3

 

Tieto rozhovory si môžete vypočuť aj vo vysielaní rozhlasových okruhov RTVS:

30. 1. 2014 –  Rádio Regina Košice  (od 8.00 do 8.30 h)

  1. 2. 2014  –  Rádio  Regina Bratislava   (od 11.00 do 11.30 h)

  3. 2. 2014 –  Rádio Regina Banská Bystrica   (od 15.30 do 16.00 h)    

 

Staňte sa aj vy účastníkmi  a  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“ ,  ktoré pripravuje   Radio  Slovakia International a napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Buďte na pulze s tvorcami relácie pre krajanov a o krajanoch.

Vaše  námety,  postrehy, pripomienky,  dobre mienené rady, ale  aj  príbehy ľudí, ktorých by sme určite v krajanskom vysielaní   nemali  obísť, posielajte na:  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk

 

Na titulnej fotografii v článku:

Mons. Imrich Tóth, ktorý je v čele Slovenskej katolíckej misii v Paríži (na snímke vľavo) v debate s Jánom Holým, dlhoročným krajanským aktivistom a novinárom, žijúcim v USA.

 

Fotografie k článku vo Fotogalérii:

Imrich Tóth na prijatí krajanov prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v Prezidentskom paláci počas Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.

Rudolf Maslák (vľavo) na pôde Slovenskej katolíckej misie v Mníchove s Mariánom Tkáčom, predsedom Matice slovenskej.

Dušan Saják na konferencii Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí v roku 2012 vo Veľkom Krtíši.

Dušan Saják (na snímke vľavo) so Samuelom Vrbovským, biskupom Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Srbsku.

Jozef Mrkvica, rímsko-katolícky farár z ukrajinskej Storožnice.

Imrich Tóth (vľavo) v rozhovore s Jánom Holým, krajanským aktivistom z USA, počas Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL, archív ÚSŽZ