Slovenskí výtvarníci v Srbsku vystavujú v Belehrade

Niet pochýb o tom, že kultúry slovenských národnostných menšín v strednej a juhovýchodnej Európe významne obohacujú ich domovské štáty. Svedectiev tohto fenoménu je neúrekom, čo by sme mohli dokumentovať osobnosťami z literatúry, hudobného či výtvarného umenia, architektúry a ďalších oblastí tvorivého kumštu v prostrediach našich krajanov v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku či na Ukrajine. Generáciami Slovákov v zahraničí, skrz naskrz putujúc všetkými kontinentmi, sa tak vskutku rozvetvene zveľaďuje bohatstvo, rozmanitosť a duch celej našej národnej kultúry.

Slováci vo Vojvodine patria prejavmi svojich umeleckých vnuknutí odjakživa k najaktívnejším. Nie div, že aj v dňoch a týždňoch, keď sa postupne v štátoch Európy zvoľňujú obmedzenia spôsobené pandémiou koronavíru COVID-19, patria k tým, ktorí medzi prvými prinášajú oživenie do doteraz utlmeného sveta estetických vnemov a ambícií osloviť návštevníkov aj v galériách. V tomto kontexte vyznieva obzvlášť pozitívne, optimisticky a teda aj obdiv si zasluhujúci počin Vladimíra Valentíka, umeleckého výtvarného a literárneho kritika, autora mnohých výstav slovenských výtvarníkov nielen v Srbsku, ale aj v zahraničí vrátane Slovenska.

V mene organizátorov i v menej  svojom pozýva Vladimír Valentík ako autor expozície na vernisáž výstavy o súčasnom výtvarnom umení Slovákov v Srbsku – "Savremena likovna umetnost Slovaka u Srbiji", ktorá otvára prezentačný priestor v prestížnej Galerii 73 v hlavnom meste Srbskej republiky až pre 25 umelcov – významné osobnosti výtvarného kumštu zo slovenských prostredí Vojvodiny.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2020 o 19. 00 h v Belehrade v Galerii 73 ( Banovo Brdo, ul. Požeška).

 

Informácie o výstave: 

https://www.galerija73.com/dogadjaj/savremena-likovna-umetnost-Slovaka-u-srbiji